Kornør, Hege

Hege Kornør

Seksjonsleder/Forsker I
41225577

 

Kunnskapsbasert praksis, oppsummert forskning, systematiske oversikter, metaanalyser, effekt av tiltak og forskningsdesign.

 

Erfaring:
Jeg har vært ansatt ved RBUP siden november 2011. Her leder jeg Seksjon for kunnskapshåndtering. Seksjonen har fem ansatte, og har bibliotekstjenester og oppsummert forskning som arbeidsområder. I mitt faglige arbeid har jeg hatt ansvaret for å bygge opp PsykTestBarn, et vitenskapelig tidsskrift om måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøy, og IN SUM, en database over systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. I tillegg leder eller deltar jeg i arbeid med egne systematiske oversikter.
Oppsummert forskning har vært mitt arbeidsområde siden 2005, da jeg ble ansatt som forsker ved Kunnskapssenteret. Før det var jeg ansatt som stipendiat ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, hvor jeg tok graden Dr. Philos. i avhengighetsmedisin i 2007. Grunnutdanningen min er en Cand. Polit.-grad i psykologi med spesialisering i personlighetspsykologi, fra NTNU i 1999.


Hva er jeg særlig opptatt av:
Jeg er opptatt av at klinikere og forskere går systematisk gjennom eksisterende forskningsbasert kunnskap før implementering av nye tiltak eller iverksetting nye forskningsprosjekter.

 

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner
Pågående prosjekt

Sist oppdatert: 12/05/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook