Hodne, Inger Elisabeth

Inger Hodne

Seksjonsleder
91826384

 

Spesialistkompetanse i barne-, ungdoms- og familiepsykologi. Profesjonell og faglig utvikling i psykisk helsetjenester og barnevern. Deltakelse- og medvirkningsprosesser. Samarbeid mellom faggrupper og tjenester. Kunnskapsledelse, familieterapi, spesialistutdanning.

 

Erfaring:
Utdannet psykolog (1985). Jeg har arbeidet med barn, unge og familier i nærmere 20 år, i psykisk helsevern og barnevern. Har ledet utviklings- og prosjektarbeid knyttet til foreldre-involvering og medvirkningsprosesser i barnevernsarbeid.

Siden jeg begynte i RBUP i 2004 har jeg ledet arbeid med utvikling av undervisningsprogrammer for å fremme trygg og kunnskapsbasert profesjonsutøvelse i barn- og ungetjenestene. Erfaring som personalleder i kunnskapsintensiv virksomhet, med store krav til fleksibilitet og endringskapasitet.

Hva er jeg særlig opptatt av:
At RBUP er en pålitelig og inspirerende utviklingspartner for fagpersonell og tjenester, som ønsker å bidra til og fremme:
-    Barn, unges og familiers vekst og utvikling.
-    Samarbeid mellom familier og profesjonelle.
-    Praksiskunnskap og kunnskapsbasert praksis.
-    Profesjonell og personlig utvikling, lærende organisasjoner.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner
Pågående prosjekt

Sist oppdatert: 09/26/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook