Olafsen, Kåre Sten

Kåre Sten Olafsen

Forsker
kso@r-bup.no
95974185

 

Individuelle forskjeller hos små barn og skreddersydde tidlige tiltak.

 

Erfaring:
Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Klinisk spesialist, med fordypning nevropsykologi. Dr.philos fra Universitetet i Tromsø, avhandlingsarbeid på en tidlig intervensjon overfor for tidlig fødte barn (Vermontmodellen). Videreutdanning i systemisk familieterapi. Jeg har jobbet som nevropsykolog i BUP, men har fra 2000-tallet arbeidet og vært interessert i sped- og småbarns psykiske helse, og var tidligere ansatt på RBUP Nord i Tromsø. I Tromsø hadde jeg en bistilling i sped- og småbarnsteamet ved BUP, og fra 2011 har jeg jobbet med førskolebarn innen psykisk helsevern for barn og unge, Sykehuset Østfold. Fra sommeren 2014 har jeg jobbet som forsker på seksjon for barnevern ved forskningsavdelingen, RBUP.
 
Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg er særlig opptatt av sensitiviserende og relasjonelle intervensjoner for foreldre med små barn i barnevernets hjemmebaserte tiltaksarbeid.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 11/30/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook