Mekonen, Leoul

Leoul Mekonen

Studieleder
97585703

 

Etniske minoriteter, fattigdom, psykososialt arbeid med asylsøkere og flyktninger og kulturkompetanse.

 

Erfaring:
Jeg er sosionom (HiO) og utdannet tolk (UiB) og har også en master i helsefremmende og forebyggendearbeid fra Høgskolen i Gjøvik. Før jeg begynte i RBUP
jobbet jeg som miljøterapeut i oppsøkende sosialt arbeid ved Uteseksjonen i Oslo kommune i tillegg til diverse erfaring i arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn.

I RBUP er jeg studieleder og driver undervisning innenfor temaet helse- og sosialt arbeid med etniske minoriteter. I tillegg er jeg timelærer ved flere høgskoler i Norge, hvor jeg underviser i temaer som angår: etnisitet i barnevern, interkulturell kommunikasjon og bruk av tolk, vold i nære relasjoner. Her i RBUP underviser jeg også ved spesialistutdanningen om terapeutisk arbeid med barn og unge med annerledes etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 10/05/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook