Hansen, Marit Bergum

Marit Bergum Hansen

Avdelingssjef
97 56 14 32

 

Barnevern, Behandlingsmetodeutdanning, Forebygging, Marte Meo, Rusproblematikk, Sped- og småbarn, Tidlig intervensjon, Tilknytning, Utviklingspsykologi

 

Erfaring:

Jeg er leder av Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse og har tidligere vært sjef for Aline spedbarnsenter. Jeg er utdannet cand.polit. og har blant annet videreutdanning i familieterapi og er lisensiert Marte meo supervisor. Jeg har hatt flere internasjonale oppdrag, bl.a. i en internasjonal stiftelse for å fremme lokale familiestøttende programmer. Jeg har initiert og lagt til rette for en rekke forskningsprosjekter om utsatte sped- og småbarn og deres familier. Jeg ledet også et 4-årig samarbeidsprosjekt mellom Nic.Waals insitutt og Aline poliklinikk. Jeg har bred erfaring fra bruk av systematiske kartleggings- og utredningsverktøy i arbeidet med de minste barna. Marit Bergum Hansen har videre erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien, fylkeskommunalt barnevern og pedagogisk psykologisk tjeneste.

 

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg er særlig opptatt av barns utvikling og deres psykiske helse i de første leveårene.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner
Pågående prosjekt

Sist oppdatert: 10/28/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook