Aktuelt

Dagskurs om kulturelle perspektiver på samspill og tilknytning

5. mai kommer psykologspesialist Stig Torsteinson til RBUP for å forelese om rettspsykologiske spørsmål knyttet til de minste barna. Torsteinson vil også ta for seg vurderinger av samspill i familier med annen kulturell bakgrunn. Påmeldingsfrist er 28.april.

Les mer
Dagskurs om kulturelle perspektiver på samspill og tilknytning

Disputerer på barns selvregulering

Agathe Backer-Grøndahl er nyansatt i RBUP. Denne uken forsvarer hun sin doktorgradsavhandling om barns selvregulering.

Les mer
Disputerer på barns selvregulering

Foreldrehverdag - en nettressurs for foreldre

Denne uken ble en flunkende ny nettportal for foreldre lansert av Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Portalen "foreldrehverdag.no" skal gi råd og veiledning til foreldre, og flere av RBUPs fagfolk har deltatt i arbeidet.

Les mer
Foreldrehverdag - en nettressurs for foreldre

Nevro: Erfaringskonferanse i november

RBUP Øst og Sør i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for sped og småbarns

psykiske helse og ADHD Norge inviterer til erfaringskonferanse for ansatte i nevroteam, i BUP

og førstelinjen. Konferansen er i år lagt opp som et to dagers åpent kurs.

Les mer
Nevro: Erfaringskonferanse i november

Nordlyskonferanse om kognitiv atferdsterapi

Sammen med flere andre, er RBUP Øst og Sør med og arrangerer den første nasjonale konferansen om kognitiv atferdsterapi for barn og unge (KAT).

Les mer
Nordlyskonferanse om kognitiv atferdsterapi

Småbarnsdagar - Høyr min stemme!

Atter en gang har Småbarnsdagene i Førde og Haugesund gått av stabelen og denne gang var Helseminister Bent Høie tilstede og snakket om satsingen på psykisk helse hos de yngste barna. Fra RBUP bidro Marit Bergum Hansen og Unni T. Vannbo. Fokuset for dagene er aktuelle temaer innen småbarnsfeltet med mål om inspirasjon og faglig oppdatering for alle som jobber i barnefeltet.

Les mer
Småbarnsdagar - Høyr min stemme!

Mindfulness som grunnlag for et godt lærings- og utviklingsmiljø

Vi har ledige plasser på kurset "Oppmerksomt nærvær (Mindfulness) i samvær med barn og unge", som gjennomføres med seks samlinger fra oktober 2016 til april 2017. Kurset rettes mot deg som jobber i skole, barnehage og skolehelsetjeneste.

Les mer
Mindfulness som grunnlag for et godt lærings- og utviklingsmiljø

Roper et varsko mot skolestress

Skolemiljøet, læringsmiljøet og lærernes hverdag må preges av mer enn tester, prøver og skåringer dersom de skal sende fra seg trygge ungdommer som har lært nok, tør gjøre feil, kan skape nytt og som med høy etisk bevissthet vil delta i samfunnsutviklingen. Det er essensen i en felles bekymringsmelding som nylig ble overlevert kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, blant annet av RBUPs direktør, Arild Bjørndal (bildet).

Les mer
Roper et varsko mot skolestress

Viktig å oppdage symptomer på fødselsdepresjon hos mødre til for tidlig fødte barn

Sosial tilbaketrekkingsatferd er en observerbar reaksjon selv hos små spedbarn. Ny forskning kan tyde på at for tidlig fødte barn strever mer med dette i spedbarnsalder enn barn født til termin, men at dette ikke nødvendigvis vedvarer når barnet har blitt ett år. Den nye studien viser imidlertid at hvis mor hadde symptomer på fødselsdepresjon hadde barnet større risiko for å ha internaliseringsvansker i ett-årsalderen enn hvis mor ikke hadde slike symptomer.

Les mer
Viktig å oppdage symptomer på fødselsdepresjon hos mødre til for tidlig fødte barn

Hypnose Workshop for pediatere, allmennleger, psykologer og psykiatere i psykisk helsevern for barn og unge

En innføring i bruk av hypnose/hypnoterapi i klinisk arbeid med barn og unge.

Nytt kurs 11. november.

Les mer
Hypnose Workshop for pediatere, allmennleger, psykologer og psykiatere i psykisk helsevern for barn og unge

Meld deg på kurs om mindfulness i behandlingsarbeid, noen ledige plasser!

Mindfulness, eller arbeidet med det oppmerksomme nærværet, er et område i stor utvikling. Nå arrangeres et åtte ukers kurs for behandlere, med oppstart i oktober.

Les mer
Meld deg på kurs om mindfulness i behandlingsarbeid, noen ledige plasser!

Programmet «Tidlig inn» hever kompetansen

Evalueringen av opplæringsprogrammet «Tidlig inn» viser at fagfolk i kommuner er godt fornøyd med opplæringen de får. Planen er å innføre programmet i hele landet.

Les mer
Programmet «Tidlig inn» hever kompetansen

Vil finne ut hva som er viktig for ungdom

Psykolog og stipendiat Thomas Tollefsen er i oppstarten av et forskningsprosjekt rettet mot kommunale psykiske helsetjenester for barn og ungdom.

- Jeg trenger flere kommuner med på prosjektet, som ved hjelp av et enkelt nettbasert spørreskjema skal gi økt brukermedvirkning for ungdom, sier Tollefsen (bildet).

Les mer
Vil finne ut hva som er viktig for ungdom

- Styrket profesjonskompetanse gir bedre samarbeidskompetanse

Sitatet er hentet fra en av de tidligere deltakerne på RBUP Øst og Sørs spesialistutdanning. I disse dager er det nytt opptak - med oppstart i januar 2017. Fristen for å søke er 3. oktober.

Les mer
- Styrket profesjonskompetanse gir bedre samarbeidskompetanse

Fagdag om de gode brukermedvirkning-eksemplene

- Alle snakker om brukermedvirkning. På fagdagen for familiesentre setter vi virkelig fokus på det og gir mange konkrete eksempler. Det sier en av de kursansvarlige i RBUP Øst og Sør, Anne-Lise Knatten om fagdagen som arrangeres i november.

Les mer
Fagdag om de gode brukermedvirkning-eksemplene

Ny pris til NordLOTS-studien

På OCD-kongressen 2016 arrangert av pasientforeningen Ananke og Norsk forening for kognitiv terapi ble årets artikkel for 2015 kåret. Prisen gikk til tvangslidelse-studien Nordic Longterm OCD Treatment Study (NordLOTS).

Les mer
Ny pris til NordLOTS-studien

Nasjonal konferanse om kognitiv atferdsterapi for barn og unge

RKBU Vest, RBUP Øst og Sør, RKBU Nord og Norsk forening for kognitiv terapi ønsker velkommen til den første nasjonale konferansen om kognitiv atferdsterapi for barn og unge (KAT)

Les mer
Nasjonal konferanse om kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Småbarns psykososiale utvikling kan forbedres hvis mor og far går på kurs

Flere typer foreldreopplæringstiltak i grupper kan forbedre småbarns følelses- og atferdsmessige utvikling. Likevel er resultatene usikre, viser en oppdatert systematisk oversikt fra Cochrane.

Les mer
Småbarns psykososiale utvikling kan forbedres hvis mor og far går på kurs

Nytt kurs i bruk av ASEBA

Spørreskjemaene har vært brukt i flere tiår i Norge, spesielt i psykisk helsevern for barn og unge og i PP-tjenesten. Det er skjema for foreldre (CBCL), ungdom (YSR) og lærere (TRF), og egne skjema for førskolebarn. Skjemaene er også brukt i mange norske forskningsprosjekter.

Les mer
Nytt kurs i bruk av ASEBA

Kurs, konferanse, seminar eller mer utdannelse?

Med et nytt semester følger nye muligheter til å gå på kurs, seminar, konferanse eller ta videreutdannelse her på RBUP. Vi har en velfylt aktivitetskalender, - bare i september er det satt opp nesten 30 ulike kurs og aktiviteter.

Les mer
Kurs, konferanse, seminar eller mer utdannelse?

Forskere i verdensklasse til RBUP

Professor Jay Belsky er en av verdens mest anerkjente forskere innen utviklingspsykologi. Han er en av tre internasjonale toppforskere som har takket ja til to-årige oppdrag ved RBUP.

Les mer
 Forskere i verdensklasse til RBUP

Våre nye spesialister

På spesialistutdanningens kongress 2016 fikk 64 nye spesialister innen barn og unges psykiske helse sine kursbevis.

Les mer
Våre nye spesialister

Vant poster-pris

Forsker Heidi Jacobsen ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse vant 2. premien i posterkonkurransen under Barn & Unge Kongressen 2016.

Les mer
Vant poster-pris

Startskudd for Nurse-Family Partnership

Nurse-Family Partnership er et program som skal følge opp førstegangsfamilier som trenger ekstra støtte – i form av hjemmebesøk og tett oppfølging. Utprøvingen er nå i gang i Norge - i samarbeid med tre kommuner i Rogaland og to bydeler i Oslo.

Les mer
Startskudd for Nurse-Family Partnership

Hypnose/hypnoterapi med fokus på barn, ungdom og familier

Høsten 2016 starter vi opp 8. kull i 1-årig utdanning i klinisk hypnose/hypnoterapi med fokus på barn, ungdom og deres familier. Utdanningen skjer i samarbeid med Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Barne- og ungdomsavdelingen, Rikshospitalet. Utdanningen er også åpen for deltakere fra de andre helseregionene.

Les mer
Hypnose/hypnoterapi med fokus på barn, ungdom og familier

Vi starter opp nytt kull i Spesialistutdanningen ved RBUP Øst og Sør 2017-2019

Utdanningen er åpen for barnevernspedagoger, leger, pedagoger, psykologer, sosionomer, sykepleiere og vernepleiere som har sitt arbeid i psykisk helsevern for barn og unge og nøkkelpersonell med behandlingsansvar i 1.linjen.

Les mer
Vi starter opp nytt kull i Spesialistutdanningen ved RBUP Øst og Sør 2017-2019

Om diagnoser i VG

Antallet psykiatriske diagnoser har mer enn tredoblet seg de siste 70 årene. Det har VG satt fokus på i den større reportasjen "Diagnosesamfunnet: Normal eller psyk?", hvor også forsker Marianne A. Villabø ved RBUP Øst og Sør (bildet), bidrar.

Les mer
Om diagnoser i VG

De vil styrke skolemestring hos barn i barnevernet

RBUP Øst og Sør har fått bevilget ti millioner til prosjektet «Kunnskapsoverføring i Barnevernet (KOBA): Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko» fra Forskningsrådet.

- Prosjektet skal gi barneverntjenestene anvendelig kunnskapsbasert kompetanse på å hjelpe barn og familier i barnevernet med skole, sier RBUP-forskere Thomas Engell og Kristine Amlund Hagen (bildet).

Les mer
De vil styrke skolemestring hos barn i barnevernet

Barnevernfaglig videreutdanning – søk innen 15. mai

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning er en samlingsbasert utdannelse som starter opp høsten 2016, med søknadsfrist 15. mai.

Les mer
Barnevernfaglig videreutdanning – søk innen 15. mai

Tverrfaglig samarbeid, i ly eller lys av taushetsplikten?

24. mai, og for tiende gang, arrangerer RBUP nytt kurs med dette temaet. Kurset er relevant for alle som arbeider med barn og unge i kommunene og spesialisthelsetjenestene.

Les mer
Tverrfaglig samarbeid, i ly eller lys av taushetsplikten?

Lanseringsseminar for boka "Helsestasjonstjenesten"

Gyldendal Akademisk har gleden av å invitere til lanseringsseminar i RBUP`s lokaler. Boka er en fagbok for helsestasjonstjenesten.

Les mer
Lanseringsseminar for boka

Skreddersydd kompetanse i helsestasjonsbok

«Helsestasjonstjenesten - barns psykiske helse og utvikling» er en grundig fagbok for helsestasjonstjenesten som hovedsakelig er skrevet av fagpersoner ansatt i RBUP. - Boken gir et felles kunnskapsgrunnlag til alle som arbeider med gravide, sped- og småbarn og deres familier, sier helsesøster, forfatter og stipendiat ved RBUP, Lisbeth Valla (bildet).

Les mer
Skreddersydd kompetanse i helsestasjonsbok

Nye og spennende ledige stillinger

Nå har vi flere ledige stillinger hos oss, vi søker blant annet etter to avdelingsdirektører.

Les mer
Nye og spennende ledige stillinger

Kiddie-SADS kurs i april

Nå har du muligheten til å melde deg på Kiddie-SADS kurs. Kurset vil gi deg en bred innføring i intervjumetode samt presentere kliniske eksempler. Kurset går av stabelen 7. april hos RBUP i Nydalen.

Les mer
Kiddie-SADS kurs i april

Videreutdanning i familiearbeid/-terapi 2016-18

RBUP Øst og Sør starter opp nytt kull i videreutdanning i familiearbeid/-terapi høsten 2016. Utdanningen skjer i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Institute of Family Therapy i London (IFT). Studiet er et 60 stp. deltidsstudium som går over to år og gir en klinisk utdanning i systemisk familieterapi.

Les mer
Videreutdanning i familiearbeid/-terapi 2016-18

Dansk-norsk konferanse i mai

På hvilken måte kan kunnskap fra den nevrovitenskapelige forskningen, kroppsfemonologien og tilknytningsteorier integreres i relasjonelt og klinisk arbeid med barn og unge? 9. og 10. mai arrangerer University College, Nordjylland i samarbeid med RBUP Øst og Sør igjen konferanse, denne gangen i Danmark.

Les mer
Dansk-norsk konferanse i mai

Temadag om barn og fattigdom

Barn i fattige familier har betydelig økt risiko for psykisk sykdom senere i livet. Mange arbeider for å forebygge fattigdom og hjelpe familier, og RBUP har nå tatt initiativet med å samle ansatte fra flere tjenester til å drøfte hvilke muligheter vi har i arbeidet med å støtte disse familiene. Den 8. februar arrangerer vi temadagen "Fattigdom og psykisk helse hos barn", og påmeldingsfrist er 29. januar.

Les mer
Temadag om barn og fattigdom

- Barn som pårørende må tas på alvor

Etter fire år med planlegging, rekruttering og intervjuer, er resultatene fra «Barn som pårørende»-studien lagt frem.

- Det er en milepæl at studien er avsluttet, men det er dessverre også en tydeliggjøring av at det ikke står bra nok til. Barn som pårørende må tas på alvor, sier forskningssjef Kristine Amlund Hagen (t.h) og forsker Marit Hilsen i RBUP.

Les mer
- Barn som pårørende må tas på alvor

Barnevernet trenger mer spisskompetanse

Ved å bygge opp spisskompetanse på målrettet foreldreveiledning kan feilaktige omsorgsovertagelser unngås og kommunene spare penger, skriver RBUP-forsker Kåre S. Olafsen og avdelingssjef for Spedbarnsnettverket Marit Bergum Hansen i Fontene 12/2015.

Les mer
Barnevernet trenger mer spisskompetanse

Extramidler til angst- og ungdomsforskning

Kognitiv atferdsterapi mot angst hos barn og unge er effektiv behandling, men hvordan virker den egentlig? Og hva er viktig for ungdommer som søker psykisk helsehjelp i primærhelsetjenesten? To forskningsspørsmål i to forskningsprosjekter som begge ble tildelt midler fra årets Extra-tildeling. Det er Marianne Aalberg Villabø og Thomas Kristian Tollefsen (bildet) glade for.

Les mer
Extramidler til angst- og ungdomsforskning

En globetrottende traumehjelper

Utøya. Tsunamien. Gaza. Hele sitt yrkesliv har hun vært drevet av et engasjement for å hjelpe barn og unge med traumatiske opplevelser. Nå er tidligere RBUP-direktør Helen Christie blitt pensjonist, men det er bare på papiret.

Les mer
En globetrottende traumehjelper

Mangfold på timeplanen

I et fullsatt auditorium ble nylig den første dialogkonferansen om barnevern og minoriteter arrangert.

Les mer
Mangfold på timeplanen

Barn med tvangslidelse blir friske med kognitiv atferdsterapi

Tidligere var tvanglidelser hos barn og unge regnet som vanskelig å behandle, men forskning viser svært gode resultater av behandling med kognitiv atferdsterapi. 19.november disputerer Nor Christian Torp (bildet) for en studie som har undersøkt hvor effektiv eksponeringsbasert kognitiv atferdsterapi er for barn og ungdom med OCD og hvem som har mest nytte av behandlingen.

Les mer
Barn med tvangslidelse blir friske med kognitiv atferdsterapi

Sterke digitale virkemidler skal forebygge radikalisering

I dag ble den digitale kunnskapsportalen «Radikalisering og voldelig ekstremisme – prosesser inn og veier ut» lansert i forbindelse md den nasjonale radikaliseringskonferansen. Portalen er utarbeidet av RVTS Øst på oppdrag fra Helsedirektoratet, og også RBUP har bidratt i prosessen med å lage portalen. Konferansen ble åpnet av statsekretær Jøran Kallmyr fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer
Sterke digitale virkemidler skal forebygge radikalisering

Et "dypdykk inn i spedbarnets hjerne"

På et seminar den 9. desember inviteres du til "fordypning i hjernen og dens betydning for de aller minste, deres omsorgspersoner og hjelperne".

Les mer
Et

To dagers kurs i mindfulness

Jobber du med barn og unge? Ønsker du å arbeide med å bli mer tilstede i livet ditt og i møte med dine klienter? Da kan kanskje kurset «Oppmerksomt nærvær i den terapeutiske hverdag» være noe for deg.

Les mer
To dagers kurs i mindfulness

- Det trengs forskning som inkluderer minoriteter

«Forskning om minoritetsetniske barn er viktig, men vi trenger studier som inkluderer minoriteter på nye premisser». Dette påpekes i et debattinnlegg i Tidsskrift for norsk psykologforening, som er skrevet av nettverk for minoritetsterapeuter (bilde).

Les mer
- Det trengs forskning som inkluderer minoriteter

Ledig engasjement som seniorrådgiver

Nurse Family Partnership skal nå prøves ut i Norge, og i den forbindelse søker vi etter en seniorrådgiver som kan bistå nasjonal fagsjef i arbeidet med tilpasning og utprøving av NFP. Stillingen er et 3-årig engasjement. Søknadsfrist er 30. oktober.

Les mer

Kurs om skole og psykisk helse

Velkommen til kurs med temaet "Skolen - en arena for sentrale utviklingsoppgaver i ungdomsårene. Frafall, dropout og skolevegring". Kurset henvender seg til klinikere i BUP og nøkkelpersonell og behandlere i førstelinjetjenesten.

Les mer
Kurs om skole og psykisk helse

Opptatt av å lykkes med implementering?

Dr. Gregory A. Aarons er en ledende forsker innen implementeringsforskning og kvalitetsforbedring av helsetjenester. I oktober kommer han til RBUP for å avholde to forelesninger. - Begge forelesningene er åpne og gratis, og vi håper flest mulig finner dette interessant, sier undervisningssjef Anne Andersen.

Les mer

Radikalisering, omstilling og sårbare førstegangsforeldre

Ledere, mellomledere og RBUPs styre møttes til styreseminar 21. og 22. september. En ny nettportal som skal forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (bildet), omstillingsprosess og kompetanseløft i barnevernet i Nord-Norge var noe av det som sto på agendaen.

Les mer
Radikalisering, omstilling og sårbare førstegangsforeldre

Ny kunnskap om barn født av mødre med rusproblemer

Cand. psychol Kristin Johanne Haabrekke er stipendiat ved RBUP. 22. september disputerer hun med sin doktorgrad om barn av mødre som har fått behandling for sine rusproblemer under graviditet. Et funn er at barna blir født med et bedre utgangspunkt, men Haabrekke påviser at andre problemer hos mødrene likevel kan påvirke barnas utvikling.

Les mer
 Ny kunnskap om barn født av mødre med rusproblemer

Vil dere bli med å teste ut Nurse family partnership-programmet?

Nurse family partnership-programmet (NFP) for tidlig intervensjon blant førstegangsforeldre med særlige utfordringer har vist svært lovende resultater i flere land og skal nå prøves ut i Norge for aller første gang.

Les mer
Vil dere bli med å teste ut Nurse family partnership-programmet?

Mindfulness som grunnlag for et godt lærings- og utviklingsmiljø

Vi har ledige plasser på kurset "Oppmerksomt nærvær (Mindfulness) i samvær med barn og unge", som gjennomføres med seks samlinger fra oktober 2015 til april 2016. Kurset rettes mot deg som jobber i skole, barnehage og skolehelsetjeneste.

Les mer
Mindfulness som grunnlag for et godt lærings- og utviklingsmiljø

Barnehagekonferansen i gang

De aller minste barnas barnehagehverdag står i sentrum for barnehagekonferansen "The Early Years – Why Quality of day care matters", som åpnet i dag, med besøk av Kronprinsesse Mette-Marit og tale ved Barneombud Anne Lindboe.

Les mer
Barnehagekonferansen i gang

Utdanning i klinisk hypnose/hypnoterapi med barn, unge og deres familier

Vi har ledige plasser på den 1-årige utdanningen som starter opp med den første av totalt fire 2-dagers samlinger den 24. september.

Les mer
Utdanning i klinisk hypnose/hypnoterapi med barn, unge og deres familier

Kronprinsesse Mette-Marit til åpningen av barnehagekonferansen

Mandag 24. august starter konferansen The Early Years – Why Quality of day care matters i våre lokaler i Nydalen i Oslo. Tilstede ved åpningen er H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit, som sammen med Barneombud Anne Lindboe markerer starten på den to dager lange konferansen.

Les mer
Kronprinsesse Mette-Marit til åpningen av barnehagekonferansen

Kursrekke om vold og voldsutøvelse

RBUP har utarbeidet en kursrekke på fire dager, med erfarne og kunnskapsrike forelesere. Med kursene ønsker vi å sette søkelyset på terapeutens dilemma, hvor den gjennomgående problematikken er at barnet/ ungdommen eller familien lever med eller i vold. Du kan selve velge om du vil delta på alle fire dagene eller de dagene som er mest relevant for din arbeidssituasjon.

Les mer
Kursrekke om vold og voldsutøvelse

Nordisk konferanse om psykisk helse i svangerskap, fødsel og barseltid

Psykisk helse i tiden rundt svangerskap, fødsel og barseltid står på programmet når den første nordiske Marcé konferansen arrangeres i Oslo 7. og 8. september. Her blir det plenumsforedrag, symposier og workshop hvor to tidligere presidenter av Marce Society fra England og USA, og en rekke nordiske fagfolk deler ny kunnskap. Det er fortsatt mulig å melde seg på.

Les mer
Nordisk konferanse om psykisk helse i svangerskap, fødsel og barseltid

Doktorgradsstipendiat innen barnevern

Vi søker stipendiat til et engasjement i 100 prosent i tre år til en implementeringsstudie i barnevernet. Prosjektet vil fokusere på overføring fra institusjon til hjem/fosterhjem. Vi søker deg som har erfaring fra/interesse for barnevernsfeltet og/eller psykisk helse. Søknadsfrist er 15. september 2015.

Les mer

Seminar om tester og kartleggingsverktøy

RBUP og RKBUene har merket en økende interesse både blant beslutningstakere og klinikere for tester og kartleggingsverktøy på feltet barn og unges psykiske helse. Hensikten med seminaret som avholdes 30. november er å gi deltakerne et bedre grunnlag for vurderinger av testbruk i aktuelle tjenester.

Les mer
Seminar om tester og kartleggingsverktøy

Terapeutens dilemmaer knyttet til vold og voldsutøvelse

Høsten 2015 arrangerer RBUP Øst og Sør en kursrekke over 4 dager. Målgruppen er primært ansatte i spesialisthelsetjenesten, familievernet og andre som arbeider direkte med barn, unge og familier.

Les mer
Terapeutens dilemmaer knyttet til vold og voldsutøvelse

Mindfulnesskonferansen 2015

I november arrangeres Mindfulnesskonferansen 2015, som skal gi inspirasjon til både personlig vekst og faglig utvikling. En rekke foredragsholdere fra inn- og utland skal blant annet belyse mindfulness i samvær med barn og unge, og betydningen det har for deres psykososiale utvikling.

Les mer
Mindfulnesskonferansen 2015

Hjelpemanual for traumeutsatt ungdom

I samarbeid med Modum Bad har RBUP gitt ut «Manual for stabilisering og ferdighetstrening etter traumatiske hendelser». Den kan brukes i arbeid med grupper med traumeutsatte samt i individuelt stabiliseringsarbeid.

Les mer
Hjelpemanual for traumeutsatt ungdom

Bruk av dukker i samtaler med barn

Hvordan bruke dukker i samtaler med barn om vanskelige temaer? Dette blir fokus på en kursdag den 14. september.

Les mer
Bruk av dukker i samtaler med barn

Første nasjonale konferanse om bruk av tilbakemeldingssystemer

Modum Bad i samarbeid med bl.a. RBUP Øst og Sør, arrangerer den første nasjonale konferansen om bruk av tilbakemeldingssystemer i Norge. Dette blir en unik anledning til å få innblikk i erfaringer med bruken av ulike tilbakemeldingssystemer (KOR, SCORE, OQ45 og STIC).

Les mer
Første nasjonale konferanse om bruk av tilbakemeldingssystemer

- Sterk film med sterkt budskap

Nylig samlet 110 spente deltakere seg i auditoriet for visning av filmen "Live and Become ". Filmen og seminaret handlet om hva som gjør flyktningbarn tilpasningsdyktige og velfungerende til tross for store belastninger i livet, og i etterkant forteller to av deltakerne hvordan filmen kan inspirere i deres eget arbeid med flyktninger.

Les mer
- Sterk film med sterkt budskap

- Årets beste forskningsartikkel i Vestre Viken

Nor Christian Torp har skrevet årets beste forskningsartikkel i Vestre Viken helseforetak. Artikkelen omhandler behandlingsstudien NordLOTS, og i dag deles prisen ut på Bærum sykehus.

Les mer
- Årets beste forskningsartikkel i Vestre Viken

ICDP - ny rapport

International Child Development Programme (ICDP) er et psykososialt forebyggende program som tar sikte på å styrke barns oppvekstvilkår gjennom veiledning av foreldre og andre omsorgspersoner. I en ny rapport utarbeidet av RBUP Øst og Sør kan du lese mer om programmet.

Les mer
ICDP - ny rapport

Sinne og angst hos barn

I siste utgave av magasinet «Foreldre og barn» er Marianne A. Villabø fra forskningsavdelingen en sentral kilde i artikkelen "Vrang, trassig og sint? Mer grensesetting kan ha motsatt effekt".

Les mer
Sinne og angst hos barn

Oppstart for Nurse-Family Partnership i Norge

Nurse-Family Partnership-programmet er et av verdens absolutt best dokumenterte forebyggende programmer hva angår å hjelpe sårbare, kommende mødre.12. juni kommer blant annet programmets opphavsmann, professor David Olds for å delta på en fagdag som du også kan melde deg på.

Les mer
Oppstart for Nurse-Family Partnership i Norge

Ny bok om tilknytning

"Den lille tilknytningsboka" handler om hva trygg tilknytning er, og hva foreldre må gi barnet sitt for å oppnå det. Boken vil også kunne hjelpe foreldre og barn som har hatt utfordringer i tilknytningsprosessen, og som trenger å finne sammen igjen.

Les mer
Ny bok om tilknytning

Introduksjonsdag i Mindfulness

2. juni inviterer vi til en innføring i hva oppmerksomt nærvær (mindfulness) med barn og unge er, hvordan det praktiseres og hva det kan tilføre fagpersoner i barnehage, skole og skolehelsetjeneste.

Les mer
Introduksjonsdag i Mindfulness

Fagseminar om mindreårige, psykisk helse og rettsapparatet

21.mai arrangeres et seminar med fokus på mindreårige, psykisk helse og rettsapparatet. - Seminaret er mest aktuelt for de som jobber i BUP-systemet, forteller Astrid Furre. Hun har i en årrekke jobbet i RBUP, mest med tvang og ambulante tjenester.

Les mer

Hvordan ser den gode barnehagen ut?

- I dag er det for store forskjeller i kvalitet mellom norske barnehager. Dette setter vi nå på dagsorden. Det sier RBUP-forskerne (fv) Turid Suzanne Berg-Nielsen, Elisabet Solheim og leder for Spedbarnsnettverket, Marit Bergum-Hansen.

Les mer
Hvordan ser den gode barnehagen ut?

Home-Start Familiekontakten feirer 20 år

Home-Start Familiekontakten feirer 20-årsjubilum på mandag, med en stor konferanse hvor også RBUP er representert.

Les mer

Minoritetshelse i svangerskap og barseltid

26. mai arrangeres en seminardag som blir en kombinasjon av fagdag for alle som bruker Edinburgh-metoden og et åpent seminar for deg som er interessert i psykisk helse i svangerskap og barseltid. Denne dagen er aktuell for jordmødre, helsesøstre og andre ansatte i helsestasjonstjenestene, i barsel- og nyfødtavdelinger og dere som jobber i spesialisthelsetjenestene.

Les mer
Minoritetshelse i svangerskap og barseltid

Seminar basert på prisbelønt film

RBUP Øst og Sør inviterer til seminaret "Humlen kan jo fly! Mestring og resiliensfremmende arbeid med barn og ungdom med flyktningbakgrunn".

Les mer
Seminar basert på prisbelønt film

Skolen - en arena for sentrale utviklingsoppgaver i ungdomsårene

Det er fortsatt mulig å melde seg på kurset: Hva vet vi om psykisk helse i skolen og frafall – dropout - skolevegring? Forekomst, risikofaktorer, samfunnsmessige og individuelle konsekvenser? RBUP Øst og Sør arrangerer kurs i dette temaet 20. mai.

Les mer
Skolen - en arena for sentrale utviklingsoppgaver i ungdomsårene

Kurs om ADHD - ledige plasser

Hvordan hjelpe barn med ADHD er temaet på kurset, som arrangeres 4.mai. Kursets sentrale foreleser er professor emerita Rosemary Tannock, som er kliniker og forsker med bakgrunn som logoped og nevropsykolog. Hun har gjennom en årrekke jobbet med barn som strever med ADHD-problematikk.

Les mer
Kurs om ADHD - ledige plasser

– Straff, trakassering og utstøting er vanlig

"Skeive med minoritetsbakgrunn skjuler hvem de er. De frykter represalier. Unge frykter å bli sendt til foreldrenes hjemland. I noen tilfeller utsettes ungdommer som står fram med sin legning for vold".

Les mer
– Straff, trakassering og utstøting er vanlig

Fokus på fosterbarna

«Barn som på en eller annen måte får hjelp av barnevernet er et tilbakevendende tema i mediene. Ofte fokuseres det på de negative aspektene ved å være under omsorg av barnevernet. Det er vanskelig å forstå at et velferdssamfunn som vårt ikke er i stand til å ivareta de mest sårbare, barna, på en slik måte at de kan utvikle seg på samme måte som barn i vanlige familier.»

Les mer
Fokus på fosterbarna

Dystre tall i barnevernsrapport

I dag kom rapporten «Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner», som avdekker at så mange som 76 prosent av barnevernsbarna i institusjon har en psykisk lidelse. Rapporten fra RKBU Midt-Norge er et resultat av et bredt og omfattende forskningsprosjekt som startet i 2010.

Les mer
Dystre tall i barnevernsrapport

- Utrolig nyttig

Mandag og tirsdag denne uken var RBUPs auditorium fylt opp med 80 kontorfaglig ansatte fra hele landet, som deltok på kurset «Faglige oppfølgingsdager for kontorfaglig ansatte i BUP». - Utrolig nyttig, sier to av deltakerne: Bjørg Rinder og Linda Ann Pedersen (bildet).

Les mer
- Utrolig nyttig

Om Mamma Mia på Norgesglasset

E-programmet Mamma Mia skal gi faglig veiledning for både mor og far samt støtte på veien til å bli foreldre, og gi tips som kan styrke parforholdet i en krevende livsfase. I radioprogrammet Norgesglasset 16. mars 2015 forteller Silje Marie Haga (bildet) mer om Mamma Mia.

Les mer
Om Mamma Mia på Norgesglasset

Tobias (5) og Emma (12) kan få hjelp

Nylig disputerte Gudmundur August Skarphedinsson (bildet) med en avhandling som har hatt som hovedformål å få mer kunnskap om behandling av tvangslidelser hos barn og unge. I denne artikkelen deler han kunnskap om hvordan barn som sliter med tvangslidelser kan få god og riktig hjelp.

Les mer
Tobias (5) og Emma (12) kan få hjelp

«Barn bør ha særlig beskyttelse»

Det pågår for tiden et arbeid i Helse– og Omsorgsdepartementet om prioritering i helsetjenesten. I den sammenheng har RBUP Øst og Sør sammen med de tre RKBU-ene avgitt felles høringsuttalelse hvor de bl.a poengterer at barn bør ha krav på særskilt beskyttelse.

Les mer

Taushetspliktens utfordringer og muligheter

Alle som jobber med barn og unge skriver under på et taushetspliktskjema. Men hva betyr det å ha taushetsplikt når et barn har det vanskelig og det kreves samarbeid på tvers av tjenester? Dette og lignende dilemmaer skal vi belyse på kursdagen «Den utfordrende taushetsplikten».

Les mer
Taushetspliktens utfordringer og muligheter

Nettsted om radikalisering skal hjelpe kommunene

Som et ledd i Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, pågår det for tiden et intensivt arbeid med å bygge opp et nettsted som skal gi kunnskap og innsikt og være til hjelp for norske kommuner. RVTS Øst leder an, og RBUP Øst og Sør er med på laget.

Les mer
Nettsted om radikalisering skal hjelpe kommunene

- Fedre må inkluderes

I helgen stilte forsker Thomas Skjøthaug opp i Nyhetskanalen TV2 for å snakke om manglende inkludering av far i svangerskapet og behovet for mer forskning om hva som skjer når menn blir fedre. "Vi må få en tradisjon for også å spørre hvordan det går med far", sa blant annet Skjøthaug.

Les mer
- Fedre må inkluderes

Begeistring for Mamma Mia

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Astrid Nøklebye Heiberg, uttrykker begeistring for Mamma Mia-programmet som i disse dager lanseres for alle gravide. E-programmet skal gi faglig veiledning for både mor og far samt støtte på veien til å bli foreldre, og gi tips som kan styrke parforholdet i en krevende livsfase.

Les mer
Begeistring for Mamma Mia

Velkommen til frokostseminar

RBUP Øst og Sør inviterer til frokostseminar torsdag 16. april. Temaet er "Ungdom som selger eller bytter sex", og målgruppen er spesielt de som jobber med ungdom, men seminaret er gratis og åpent for alle.

Les mer
Velkommen til frokostseminar

Videre- /etterutdanning i kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Høsten 2015 starter et nytt kull i videre-/etterutdanning i kognitiv atferdsterapi (VKAT/EKAT) med barn og ungdom. Utanningen er et samarbeid mellom RBUP Øst og Sør og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Les mer

Videreutdanning i familieterapi 2015-17

RBUP Øst og Sør starter opp nytt kull i videreutdanning i familieterapi høsten 2015. Utdanningen skjer i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Institute of Family Therapy i London (IFT). Studiet er et 60 stp. deltidsstudium som går over to år og gir en klinisk utdanning i systemisk/språkbasert og narrativ terapi.

Les mer

Fikk høythengende forskningspris

Doktorgradsstipendiat Guðmundur Skarphéðinsson vant Forskningsrådets forskningspris for beste vitenskapelige artikkel om forskning på rusmidler og psykisk helse i 2014.

Les mer
Fikk høythengende forskningspris

Vil du få innsikt om spedbarnet?

Ekko er et radioprogram på NRK P2 med reportasjer, intervjuer og andre innslag om samfunnsaktuelle og populærvitenskapelige temaer. Nå har de startet en serie for å forstå barns utvikling enda bedre, og først ut er spedbarnsnettverkets forsker Vibeke Moe.

Les mer
Vil du få innsikt om spedbarnet?

Fag, livsgnist og nettverksbygging

RKBU-ene og RBUP Øst og Sør jobber for barn og unges psykiske helse i til sammen hele landet. Før helgen møttes de til en felles regional konferanse, og på programmet sto både oppmuntring, faglige diskusjoner og mulighet for nettverksbygging.

Les mer
Fag, livsgnist og nettverksbygging

Stor barnehagekonferanse i august

24. og 25. august 2015 arrangeres en stor, internasjonal barnehagekonferanse med en rekke anerkjente foredragsholdere. Målgruppen er pedagogiske ledere og barnehageeiere samt forskere innen feltet.

Les mer
Stor barnehagekonferanse i august

Gir bedre fødselsomsorg

I artikkelen "Gir bedre fødselsomsorg", som er publisert i Sykepleien Journalen 1/2015, kan du lese om hvordan Edinburgh-metoden bidrar til å sikre helsefremmende og forebyggende innsats på et veldig lavt behandlingsnivå. Flere helsestasjoner har allerede innført metoden, deriblant Sandnes kommune.

Les mer
Gir bedre fødselsomsorg

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook