Ledige stillinger ved RBUP Øst og Sør og RVTS Øst

 

Doktorstipendiat barnevern/psykisk helse

RBUP har ledig et 3-årig engasjement i 100% NFR støttet PhD stilling. Søknadsfrist er 30. mars 2017.

:: Les mer

Forskningskoordinator

RBUP har ledig stilling som forskningskoordinator, et 2-årig engasjement med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 30. mars 2017

:: Les mer

Postdoktorstipend i barn og unges psykiske helse, og familiearbeid (førstelinjetjenester, foreldrestøtte og internett-baserte intervensjoner)

Vi søker to heltids postdoktor (åremål i inntil 4 år) med kompetanse i barns psykiske helse, foreldrestøttende tiltak, intervensjonsforskning og/eller helsetjenesteforskning. De som ansettes vil delta i et flernasjonalt team som omfatter forskere fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse i helseregion øst og sør (RBUP Øst og Sør, som samarbeider tett med de tre andre regionale sentrene i Norge) og fra Laboratorium for ungdomshelse ved Harvard University (ledet av John Weisz). Den ene stillingen handler om innhold og struktur knyttet til utviklingen av førstelinjetjenester for barn, unge og familier i norske kommuner. Den andre skal arbeide med foreldrestøttende tiltak formidlet via tjenestene og internett. Søknadsfrist er 31. mars 2017

:: Les mer

Postdoctoral Research Fellowships in Child and Family Mental Health (First-Line Services, Parenting Support & Internet-Delivered Interventions)

We are seeking two full-time Postdoctoral Research Fellows (temporary positions for up to four years) with expertise in parenting, child mental health, and intervention science. The Fellows will join a trans-national team including scientists from the Centre for Child and Adolescent Mental Health in Norway (directed by Arild Bjorndal, MD, PhD) and the Laboratory for Youth Mental Health at Harvard University (directed by John Weisz, PhD). One fellow will concentrate on content and delivery of first line mental health services in Norwegian municipalities and possibly specialist services. The other will work on parenting support, delivered by health services and by Internet. Deadline for applications: 03/31/2017. For more information hit the link: Les mer

:: Les mer

:: Se tidligere utlyste stillinger ved RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook