Tidligere utlyste stillinger ved RBUP

 

Doktorstipendiat barnevern/psykisk helse

RBUP har ledig et 3-årig engasjement i 100% NFR støttet PhD stilling. Søknadsfrist er 30. mars 2017.

:: Les mer

Forskningskoordinator

RBUP har ledig stilling som forskningskoordinator, et 2-årig engasjement med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 30. mars 2017

:: Les mer

Postdoktorstipend i barn og unges psykiske helse, og familiearbeid (førstelinjetjenester, foreldrestøtte og internett-baserte intervensjoner)

Vi søker to heltids postdoktor (åremål i inntil 4 år) med kompetanse i barns psykiske helse, foreldrestøttende tiltak, intervensjonsforskning og/eller helsetjenesteforskning. De som ansettes vil delta i et flernasjonalt team som omfatter forskere fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse i helseregion øst og sør (RBUP Øst og Sør, som samarbeider tett med de tre andre regionale sentrene i Norge) og fra Laboratorium for ungdomshelse ved Harvard University (ledet av John Weisz). Den ene stillingen handler om innhold og struktur knyttet til utviklingen av førstelinjetjenester for barn, unge og familier i norske kommuner. Den andre skal arbeide med foreldrestøttende tiltak formidlet via tjenestene og internett. Søknadsfrist er 31. mars 2017

:: Les mer

Postdoctoral Research Fellowships in Child and Family Mental Health (First-Line Services, Parenting Support & Internet-Delivered Interventions)

We are seeking two full-time Postdoctoral Research Fellows (temporary positions for up to four years) with expertise in parenting, child mental health, and intervention science. The Fellows will join a trans-national team including scientists from the Centre for Child and Adolescent Mental Health in Norway (directed by Arild Bjorndal, MD, PhD) and the Laboratory for Youth Mental Health at Harvard University (directed by John Weisz, PhD). One fellow will concentrate on content and delivery of first line mental health services in Norwegian municipalities and possibly specialist services. The other will work on parenting support, delivered by health services and by Internet. Deadline for applications: 03/31/2017. For more information hit the link: Les mer

:: Les mer

Spesialrådgiver i miljøterapi og barnevern - vikariat

RBUP har ledig vikariat i 100% stilling som spesialrådgiver i miljøterapi og barnevern. Søknadsfrist er 24. februar 2017

:: Les mer

Prosjektleder - utvikling av en forskningsbasert håndbok for BUP

RBUP har ledig stilling som prosjektleder for utvikling av en forskningsbasert håndbok for BUP. Stillingen er 100% engasjement i et år med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 1. mars 2017.

:: Les mer

Forskningskoordinator

RBUP har ledig 100% engasjement med mulighet for fast ansettelse som forskningskoordinator. Søknadsfrist er 3. februar 2017.

:: Les mer

Gruppeleder - profesjonsgruppe for barnevernspedagoger

RBUP har ledig en 40% engasjementsstilling som gruppeleder i profesjonsgruppe for barnevernspedagoger. Søknadsfrist er 19.11.2016

:: Les mer

Gruppeleder - profesjonsgruppe for psykologer

RBUP har ledig en 40% engasjementsstilling som gruppeleder i profesjonsgruppe for psykologer. Søknadsfrist er 19.11.2016

:: Les mer

SPESIALRÅDGIVER - REDAKTØR

RBUP har ledig et engasjement i 20% stilling som spesialrådigver - redaktør. Søknadsfrist er 9.11.2016.

:: Les mer

Kommunikasjonskonsulent

RBUP har ledig engasjement som kommunikasjonskonsulent i 100 % stilling i seks måneder, med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 31. oktober 2016.

:: Les mer

Forskningskoordinator - engasjement

RBUP har ledig engasjement som forskningskoordinator. Søknadsfrist er 21.10.2016

:: Les mer

Bibliotekar

RBUP har ledig fast 100% stilling som bibliotekar. Søknadsfrist er 21. oktober 2016

:: Les mer

Engasjement som gruppeleder - profesjonsgruppe for leger

RBUP har ledig et engasjement som gruppeleder for leger i Spesialistutdanningen. Søknadsfrist er 15. oktober 2016

:: Les mer

Prosjektadministrativ ansvarlig

RVTS Øst har ledig stilling som prosjektadministrativ ansvarlig. Søknadsfrist er 23. september 2016.

:: Les mer

To forskerstillinger

RBUP har ledige to forskerstillinger i seksjon for spesialisthelsetjenester og statlig barnevern. Søknadsfrist er 31. august 2016.

:: Les mer

Prosjektassistent - engasjement

RVTS Øst har ledig 100% ett års engasjement som prosjektassistent. Søknadsfrist er 10. juni 2016

:: Les mer

Lønns- og regnskapskonsulent

RBUP har ledig 100% fast stilling som lønns- og regnskapskonsulent. Søknadsfrist er 27. mai 2016

:: Les mer

Forsker 1/Seksjonsleder

RBUP har ledig stilling som Forsker 1 og seksjonsleder for Seksjon Spesialisthelsetjenester og statlig barnevern. Søknadsfrist er 31. mai 2016

:: Les mer

Forsker i barn og unges psykiske helse og/eller barnevern

RBUP har ledig fast forskerstilling innen barn og unges psykiske helse og/eller barnevern. Søknadsfrist er 31. mai 2016.

:: Les mer

Datainnsamler for forskningsprosjekter

RBUP har ledig et 100% prosjektengasjement i ett år med mulighet for fast ansettelse. Søknadsfrist er 27. mai 2016

:: Les mer

Gruppeledere - psykoterapi med barn og ungdom

RBUP har to ledige deltidsstillinger knyttet til samlingsbasert undervisning innen utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og ungdom. Søknadsfrist er 8. mai 2016

:: Les mer

Sekretær for Nurse Family Partnership

Nurse Family Partnership-programmet (NFP) tilbyr prosjektengasjement i 50 % stilling i 3 år. Søknadsfrist er 8.mai 2016.

:: Les mer

Studieleder miljøterapi og barnevern

RBUP har ledig fast 60% stilling som studieleder for miljøterapi og barnevern. Søknadsfrist er 19. februar 2016

:: Les mer

Avdelingsdirektør- spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern for barn og unge og statlige barnevern

RBUP har ledig en nyopprettet stilling som del av en omfattende omorganisering. Fra 1. september 2016 er linjene i organisasjonen endret fra en forskningsavdeling og en undervisningsavdeling til en avdeling for RPUPs arbeid rettet mot psykisk helsevern for barn og unge og statlig barnevern og en avdeling for RBUPs arbeid rettet mot kommunale tjenester for barn og unge. Søknad og CV registreres snarest og senest innen 11. mars på www.iscogroup.no

:: Les mer

Avdelingsdirektør- kommunale tjenester for barn og unge

RBUP har ledig en nyopprettet stilling som del av en omfattende omorganisering. Fra 1. september 2016 er linjene i organisasjonen endret fra en forskningsavdeling og en undervisningsavdeling til en avdeling for RPUPs arbeid rettet mot psykisk helsevern for barn og unge og statlig barnevern og en avdeling for RBUPs arbeid rettet mot kommunale tjenester for barn og unge. Søknad og CV registreres snarest og senest innen 11. mars på www.iscogroup.no.

:: Les mer

Bibliotekarstudent - vikariat

RBUP har ledig et midlertidig vikariat i biblioteket inntil 20 timer hver måned frem til 30. juni 2016 med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 23. februar 2016

:: Les mer

Vitenskapelig assistent - kort engasjement

RBUP har ledig et midlertidig og kort engasjement i å lese sammendrag av forskningsartikler og vurdere kvalifikasjon etter forhåndsbestemte kriterier. Søknadsfrist er 7. februar 2016.

:: Les mer

Prosjektmedarbeider -

RBUP har ledig et engasjement med arbeid innen kunnskapsoppsummering. Søknadsfrist er 8. februar.

:: Les mer

Prosjekt- og kurskoordinator

RBUP har ledig fast 80% stilling som prosjekt- og kurskoordinator. Søknadsfrist er 22. januar 2016.

:: Les mer

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook