Teija Anke

Teija Anke

Gruppeleder
/ 22586000

 

Klinisk psykopatologi hos mødre i svangerskap og spedbarnsalder. Tidlig mor-barn samspill og samspillsutvikling ved klinisk psykopatologi hos mødre. Tidlig intervensjon og behandling. Utviklingspsykologi. Tilknytningsteori og behandling. Circle of Security Intervention – International.

 

Erfaring:
Jeg er utdannet psykolog i 1988 fra Universitetet i Uppsala, Sverige. Jeg ble spesialist i klinisk barne- og ungdomspykologi i 2001. For tiden følger jeg doktorgradsprogrammet ved Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo, med mitt forskningsprosjekt ”Mødre med bipolar lidelse og spedbarn – tidlig samspill”.

Hva er jeg særlig opptatt av:
Bedre forståelse av risiko og resilienceprosesser for sped- og småbarn når foreldre har klinisk psykopatologi, samt utvikling av foreldreskap ved klinisk psykopatologi. Forståelse av transgenerasjonell overføring av risiko og resilience og tidlig intervensjon. Klinisk forskning.
 

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 11/02/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook