Engell, Thomas

Thomas Engell

Doktorgradsstipendiat
92629556

 

Barnevern, anvendt forskning, implementeringsvitenskap og psykologi.

 

Erfaring:

Jeg har en mastergrad i kognitiv og biologisk psykologi fra NTNU i Trondheim og bachelor i psykologi fra Høgskolen i Lillehammer. Jeg har tidligere forsket noe på audiovisuell persepsjon og psykofysiologiske påvirkninger av naturomgivelser.

Her i RBUP har jeg jobbet med å utvikle forskningsprosjekt for forbedring av skoleprestasjoner blant barn i barnevernet. Jeg arbeider nå med et kunnskapsoverføringsprosjekt hvor hensikten er å styrke det kommunale barnevernets kompetanse til å støtte skolegangen til barn i barnevernet. Påbegynner PhD knyttet til dette i 2015. Jeg er involvert i diverse arbeid i barnevernsfeltet, blant annet utvikling av kunnskapsbasert veileder for trygghet og sikkerhet på barneverninstitusjoner.


Hva er jeg særlig opptatt av:
Jeg er opptatt av å omsette kunnskap fra forskning til nyttig praksis og kvalitetsforbedring som skal komme barn og unge til gode.
 

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 11/30/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook