Tollefsen, Thomas Kristian

Thomas Kristian Tollefsen

Doktorgradsstipendiat
92253279/48257392

 

Brukermedvirkning, psykisk helsearbeid i kommunen, utfallsmål

 

 

Erfaring:

Jeg er utdannet psykolog fra UiO, 2012. Har jobbet som vitenskapelig assistent i RBUP siden 2013, og vært involvert i mindre prosjekter og skrevet søknader om forskningsmidler. Fra januar 2016 begynte jeg som stipendiat i prosjektet «Hva er viktig for deg?». Det er et prosjekt som skal ta for seg et verktøy for å fremme brukermedvirkning i kommunale lavterskeltjenester for ungdom mellom 12 og 23. Vi skal også se nærmere på hvorvidt økt grad av brukermedvirkning har en effekt på livskvalitet og psykisk helse.

 

Hva jeg er særlig opptatt av:

Jeg vil at barn og ungdommers perspektiv skal løftes frem og tas på alvor, når de mottar hjelp for psykiske vansker.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner
Pågående prosjekt

Sist oppdatert: 02/14/2017

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook