Wentzel-Larsen, Tore

Tore Wentzel-Larsen

Forsker i Statistikk
97638582 / 22586000

 

Statistikk

 

Erfaring:
Jeg er Cand real i matematikk fra Universitetet i Oslo 1978 og Cand scient i statistikk fra Universitetet i Tromsø 1995. Jeg arbeidet som amanuensis/førsteamanuensis i matematikk og statistikk ved Høgskolen i Bodø fra 1982 til 2000. Deretter var jeg biostatistiker ved Haukeland universitetssykehus fra 2001 til 2009, og der har jeg fortsatt en liten stilling.
I en kort periode hadde jeg en lignende stilling ved Oslo universitetssykehus inntil jeg startet i min nåværende jobb ved RBUP og NKVTS, der jeg bistår med statistisk kompetanse på mange ulike forskningsprosjekter.

Hva er jeg særlig opptatt av: 
Jeg er interessert i det meste innen statistiske metoder som brukes i forskning innen de aktuelle fagfeltene, særlig har jeg vært opptatt av missing data og i seinere år også kausal analyse.
 
 
 

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner
Pågående prosjekt

Sist oppdatert: 09/27/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook