ADBB-opplæring 5.-6. januar 2016

Det er viktig å lære seg å kjenne igjen tegn på tilbaketrekningsatferd hos spedbarn. Tilbaketrekning kan være tegn på blant annet mistrivsel, stress, organisk sykdom, relasjonsproblemer eller omsorgssvikt.

Alarm Distress Baby Scale (ADBB) er utviklet for å observere og måle vedvarende sosial tilbaketrekking hos spedbarn i alderen 2-24 måneder.

Skalaene består av åtte delområder, og det tar 10-15 minutter å gjennomføre en undersøkelse av spedbarnet som danner grunnlaget for en skåring av ADBB .

Målgruppen for bruk av ADBB skalaen er fagpersoner som jobber klinisk med sped- og småbarn, men den kan også benyttes i forskningssammenheng. Utprøving av ADBB er gjort gjennom flere helsestasjoner, og den norske oversettelsen var ferdig i 2008.

Dr.Psychol Vibeke Moe og helsesøster Unni Tranaas Vannebo tilbyr nå ADBB-opplæring på RBUP i Oslo 5. – 6. januar 2016.

Lenke for påmelding: http://www.r-bup.no/CMS/cmspublish.nsf/doc/447C61147F3287FFC1257ED100401F9B

 

 

 

Denne siden ble sist oppdatert: 5.10.2015
Baby øye - standard

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook