ASQ (Ages & Stages Questionnaires)

ASQ

ASQ er foreldreutfylte skjemaer for kartlegging og en strukturert samtale om barns utvikling.

 

Foreldreutfylte skjemaer brukes stadig mer internasjonalt, og ble normert og validert for norske forhold i 2003 (Janson og Smith, 2003).

Helsestasjonene, barnevernstjenesten, PPT og barnehagene bør ha rutiner for å identifisere utviklingsforsinkelser eller skjevutvikling så tidlig som mulig. Et evidensbasert og anerkjent kartleggingsverktøy som vurderer barnets utvikling kan benyttes som utgangspunkt for en utdypende samtale med foreldrene om barnets utvikling, og som et ledd i et lokalt forankret forebyggingsprogram ved den enheten/ avdelingen som benytter verktøyet. ASQ er foreldrebaserte skjemaer som kan brukes til en slik kartlegging og samtale om barnets utvikling på ulike alderstrinn, og det bidrar til at småbarnsforeldre inkluderes som aktive partnere i både vurdering, utforming og iverksetting av tiltak for å støtte barnets utvikling.

ASQ består av 19 ulike spørreskjemaer som fylles ut av foreldre eller andre med daglig ansvar eller tilsyn for barnet. Det finnes spørreskjemaer for aldrene 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 48, 54 og 60 måneder.

Hvert spørreskjema består av 30 spørsmål om barnets utvikling. Spørsmålene er skrevet i et enkelt og direkte språk, flere med illustrasjoner.

Spørsmålene er delt inn i fem områder:
• Kommunikasjon
• Grovmotorikk
• Finmotorikk
• Problemløsning
• Personlig/sosialt

I tillegg blir omsorgsgiver stilt noen generelle spørsmål som angår bekymringer om barnets utvikling.

Faglige spørsmål sendes til hanne.holme@r-bup.no


 

Denne siden ble sist oppdatert: 20.8.2015

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook