Barn er alltid den svakeste part

Det finnes foreldre som mener at barnevernet har grepet inn uten grunn, og det finnes foreldre som anklager barnevernet for ikke å ha foretatt seg noe, skriver professor emeritus Lars Smith i en kronikk i Morgenbladet 19. juni utgave nr. 24.

 

Videre peker Smith på "å beskylde barnevernet for å være et autoritært og lukket system som utsetter barn og sårbare familier for myndighetsovergrep ikke er ikke den riktige vei å gå. Barn er alltid den svakeste part, og trenger en offentlig instans som anerkjennes fordi den har som mål å arbeide for deres beste."

Et av de vanskeligste spørsmålene som barnevernet og fylkesnemndene står ovenfor, er hva som er "god nok omsorg". Det er store individuelle forskjeller når det gjelder barns sårbarhet og foreldrenes omsorgsutøvelse. Prinsippet om barnets beste bør veie tungt, spesielt når barnevernet har å gjøre med barn i spedbarnsalderen, som er det alderstrinnet der omsorgssvikt forekommer oftest.

Deler av kronikken er tilgjengelig på nettsidene til Morgenbladet her - men skal du lese hele, må du kjøpe tilgang.

 

Denne siden ble sist oppdatert: 19.6.2015
Smith, Lars

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook