Holme, Hanne

Hanne Holme

Seksjonsleder
90 62 66 90

 

Sped- og småbarns psykiske helse, implementering og kvalitetsforbedrende tiltak, tidlig intervensjon, utviklingsstøttende tiltak, familiestøttende arbeid, psykisk helsearbeid i kommunen, tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid.

 

Erfaring:
Jeg er utdannet helsesøster, med videreutdanning i folkehelsevitenskap. Jobber som seksjonsleder i Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Jeg har tidligere jobbet som sykepleier på Klinikk Legevakten og vært med på å bygge opp Europeiske Reiseforsikrings alarmsentral. Etter helsesøsterutdanningen jobbet jeg i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Kongsvinger kommune, der jeg var ansvarlig for pilotutprøving av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets satsing på gratis samlivskurs til alle førstegangsforeldre (Godt samliv). Senere var jeg engasjert i kurslederopplæring i regi av BUFetat Midt-Norge og Nord-Norge. Jeg har også jobbet som fagansvarlig forebyggende helsearbeid på Familiens hus i Nes kommune før jeg begynte i RBUP og Spedbarnsnettverket i 2007. I dag jobber jeg hovedsakelig med Spedbarnsnettverkets undervisnings- og opplæringstilbud, tjenestestøtte og jeg leder Spedbarnsnettverkets fagteam for kommunehelsetjenesten.

 

Hva er jeg særlig opptatt av:
Jeg er særlig opptatt av endringsarbeid i tjenestene som retter seg mot de minste barna og deres familier, slik at disse tjenestene kan fremme kvalitativt gode og utviklingsstøttende miljøer fra fosterliv til skolestart, og der omsorgsgiver alltid inviteres med som en likeverdig partner.

 

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner
Pågående prosjekt

Sist oppdatert: 10/28/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook