Melsom, Hilde

Hilde Melsom

Studieleder
90825684

 

Tilknytning, utviklingspsykologi, sped- og småbarns psykiske helse, tidlig intervensjon, svangerskapets psykologi, mindfulness (oppmerksomt nærvær).

 

Erfaring:

Jeg er utdannet sykepleier og psykolog med spesialitet i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jeg har arbeidet med gravide, sped- og småbarn og deres familier i sykehus, barne- og ungdomspsykiatrien og spedbarnevernet, samt i egen privatpraksis. Nå er jeg ansatt som studieleder ved Nationalt kompetansesenter for sped- og småbarns psykiske helse, hvor jeg arbeider med undervisning og veiledning i Circle of Security – Trygghetssirkelen. Jeg er utdannet mindfulness (MBSR) instruktør fra Institue for Mindfulness- based Approaches – IMA, og holder kurs i metoden.

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg særlig er opptatt av tidlig intervensjon med fokus på å støtte foreldre i å se og forstå barnets følelsesuttrykk og hjelpe barnet med følelsesregulering. Samtidig er jeg opptatt av hvordan oppmerksomt nærvær kan være et verktøy for foreldre og oss hjelpere i arbeidet med emosjonsregulering og selvivaretakelse.  

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 10/28/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook