Jacobsen, Heidi

Heidi Jacobsen

Forsker
95 23 30 03

 

ASQ, Barnevern, Sped- og småbarn, Tilknytning

 

Erfaring:

Jeg er utdannet sykepleier og psykolog og er ansatt som forsker ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Jeg fullførte i 2014 min doktorgrad med tittelen: Foster care - an opportunity for young children: A longitudinal and prospective study of foster children’s attachment and development.

Jeg er spesielt interessert i tilknytningsteori og utviklingsteori og hvordan denne kunnskapen kan benyttes i barnevernssammenheng, med spesielt fokus på fosterbarn.  Min oppgave i nettverket er å videreføre mitt doktorgradsprosjekt og jeg arbeider for tiden med en oppfølgingsstudie når barna har blitt 8 år. I tillegg til andre forskningsprosjekter underviser jeg i tilknytningsrelaterte kartleggingsverktøy til fagpersonell innenfor barnevernet.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner
Pågående prosjekt

Sist oppdatert: 10/28/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook