John Kjøbli

John Kjøbli

Seksjonsleder
93660252

 

Kunnskapsbasert praksis, evalueringsforskning, implementering, modulbasert behandling og foreldreveiledning.

 


Erfaring:

Jeg har i mange år jobbet som evalueringsforsker, og har gjennomført flere randomiserte kontrollerte studier. Disse studiene har hatt som mål å evaluere effekten av intervensjoner rettet mot å redusere barns atferdsvansker og styrke deres sosiale kompetanse. I de siste fem årene har jeg særlig vært opptatt av modulbasert behandling av barn med sammensatte problemer, og var i min forrige stilling ved Atferdssenteret ansvarlig for evalueringen av MATCH.


Hva er jeg særlig opptatt av:

Å gjennomføre praksisnær og relevant evalueringsforskning som er til hjelp for barn og unge.

Se også: Nøkkelen til endring ligger hos foreldrene
 

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 11/30/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook