Kierulf, Kaja

Kaja Kierulf

Avdelingsdirektør
93029158

 

Forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge. Tverrfaglig teamledelse og samhandling på tvers av profesjoner, tjenester og forvaltningsnivå.

 


Erfaring:
Jeg er sykepleier og helsesøster med master i styring og ledelse spesielt rettet mot offentlig sektor.
Har i mange år jobbet som leder for forebyggende helsetjenester for barn og unge i en kommune, som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og som Virksomhetsleder for Barne- og familieenheten i Asker kommune. En stor tverrfaglig sammensatt enhet bestående av alle hjelpetjenester for barn og unge som arbeider etter helse- og omsorgsloven, opplæringsloven og barnevernloven. Har i samarbeid med kommunens ledergruppe hatt ansvaret for kommunens psykososiale kriseteam og vertskommunesamarbeidet om kommunens krisesentertilbud. Har også vært leder for Home-Start familiekontakter som en tjeneste inn i det kommunale hjelpeapparatet.


Hva er jeg særlig opptatt av:
Jeg er særlig opptatt av kvalitetsutvikling og felles kompetanseheving på tvers av fag og profesjoner som viktige betingelser for å sikre kvalitet i tjenestetilbudet til barn og unge og deres familier.

 

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 11/30/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook