Kristin Lund

Kristin Lund

Seniorrådgiver NFP
41 33 63 23

 

Tidlig intervensjon, sped- og småbarn, Marte Meo

 

Erfaring:

Jeg har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, bachelor i barnevern og er utdannet Marte Meo supervisor. Har jobbet mange år i første og annenlinjetjenesten med tidlig intervensjon. Jeg er ansatt i 100% stilling ved Nasjonalt kompetanse Nettverk for Sped- og småbarns psykiske helse, i forbindelse med utprøving av Nurse-Family Partnership i Norge. Programmet bygger på intensiv og styrkefokusert oppfølging av førstegangsforeldre i risiko gjennom flere hjemmebesøk fra tidlig i graviditeten og til barnet har fylt 2 år. Sammen med nasjonal fagsjef skal jeg bistå i arbeidet med tilpasning og utprøving av programmet over en tre års periode.

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg er spesielt opptatt av forebygging og tidlig innsats til nybakte familier som har utfordringer knyttet til foreldrerollen og har god tro på hjemmebesøk som arbeidsform.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 11/30/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook