Slinning, Kari

Kari Slinning

Seksjonsleder
98 64 74 10

 

Sped- og småbarn, Gravide

 

Erfaring:

Jeg er seksjonsleder og Dr.psycholog ansatt i 100% stilling som forsker ved Nasjonalt Kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse. Sentrale arbeidsoppgaver er implementering av kartleggingsverktøy og metoder i 1. og 2. linjetjenesten. Jeg er involvert i flere av forskningsprosjektene ved kompetansenettverket, blant annet KVIK-prosjektet, ADBB og Barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre. Jeg har en aktiv rolle i implementeringen av tilknytningsmetodene Circle of Security (COS) og Newborn Behavioral Observation (NBO) training som gjøres i regi av Spedbarnsnettverket. Jeg er også tilknyttet Psykologisk Institutt, UiO.

Hva er jeg særlig opptatt av:
Jeg er opptatt av tidlig intervensjon, tilknytning, betydningen av tidlige risikofaktorer for barns utvikling, spesielt ruseksponering i fosterlivet og psykiske vansker og stress hos mødre i forbindelse med svangerskap og fødsel. Jeg har lang klinisk erfaring i arbeid med spedbarn og risikoutsatte familier.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 01/05/2017

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook