Kurs om MIM-metoden

Observasjon og vurdering av samspill mellom foreldre og barn gjøres ofte gjennom videobaserte metoder. MIM (Marschak Interaction Method) er en videobasert, halvstrukturert metode som er tydelig forankret i tilknytningsteorien, og i juni inviterer vi til kurs om denne metoden.

Metoden benytter seg av enkle lekeoppgaver som er utviklet for å fremkalle forskjellige interaksjonsmønstre mellom barn og foreldre.  Dette kan være et aktuelt kurs for alle som trenger denne typen observasjons- og intervensjonsverktøy i sin kliniske praksis, for eksempel ansatte i spesialisthelsetjenesten; BUP, barneansvarlige i DPS, BUFetats fagteam og kommunepsykologer.

Metoden kan brukes fra graviditet til ungdomsalder med utviklingstilpassede oppgavesett og tilrettelegging. Kursleder er psykologspesialist Tuire V. Tyldum. Hun forteller at MIM-observasjonene kan gi nyttig, klinisk relevant informasjon om ulike «dimensjoner» ved samspillets kvalitet og den aktuelle foreldre-barn relasjonen.

- Dette gir meg et godt grunnlag for forståelsen og vurderingen av styrker og svakheter hos barnet og forelderen hver for seg og relasjonen mellom dem. Denne forståelsen deles og utdypes i reflektive samtaler med foreldrene ved hjelp av videoklipp fra observasjonen, sier Tyldum, som mener metoden godt kan fungere som selvstendig observasjons-og intervensjonsverktøy, men at den også kan gi et godt grunnlag for videre samspillsbehandling med andre behandlingsmetoder, som for eksempel Theraplay.

 

Les mer om MIM-metodekurset her

 

Denne siden ble sist oppdatert: 13.3.2015
Gutt sutter på tommelen, svart/hvitt - lite

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook