Kurskalender

 
Når? Hva?
April
26.4.2017 Barnevernforum ved RBUP Øst og Sør
Mai
2.5.2017 Hjemmebesøk
3.5.2017 Mestringskatten for ungdom (14-17 år)
4.5.2017 Nettverk Ungdom
5.5.2017 Utviklings- og tilknytningsperspektiver
8.5.2017 MIM-metodekurs
9.5.2017 Fagdag for psykologer i kommunen: Journal, skriftlighet, kommunikasjon- og etikk
10.5.2017 Intersubjektiv salong 14
11.5.2017 Hypnose - Workshop åpen dag
12.5.2017 Hypnose - Workshop
15.5.2017 Hjelp til engstelige barn - Mai 2017
29.5.2017 COS Gruppemodell - Oslo 2017-2019
29.5.2017 COS Familiemodell - Oslo 2017-2019
30.5.2017 NBO erfaringssamling - Lillehammer 2017
Juni
1.6.2017 Psykofarmakologikurs for leger i BUP
7.6.2017 Fagdag for kontorfaglig ansatte i barnevernet
9.6.2017 MIM-metodekurs - Erfaringsdag
12.6.2017 Mestrende barn
13.6.2017 Ungdom, rusmiddelbruk og bytte av sex
August
28.8.2017 NBO opplæring Bærum 2017
30.8.2017 Foreldrekonflikter
September
4.9.2017 Psykisk helse i graviditet og barseltid
4.9.2017 Trivsel, utvikling og læring i barnehagen
4.9.2017 Trivsel, utvikling og læring i småskolen
6.9.2017 Tverrfaglighet, brukermedvirkning og samhandling, 2. og 3. semester 2017-2018
6.9.2017 Barn og unges psykiske helse 2. og 3. semester, 2017-2018
7.9.2017 Kognitiv atferdsterapi 2017- 2019
7.9.2017 Psykoterapi 2017 - 2019
7.9.2017 Familiearbeid-terapi 2017 - 2019
7.9.2017 Sped- og småbarns psykiske helse 2017 - 2019
7.9.2017 Kognitiv adferdsterapi, videreutdanning
12.9.2017 Utviklingsstøtte. Fordypningskurs i relasjonelt arbeid. Utviklingsfremmende rådgiving til fore...
15.9.2017 Marte Meo 2017-2019
15.9.2017 Sårbare unge og læring
18.9.2017 Barn og unges psykiske helse 4. og 5. semester, 2017-2018
18.9.2017 Tverrfaglighet og samhandling, 4. og 5. semester 2017-2018
18.9.2017 Utdanning for kontorfaglig ansatte
18.9.2017 Working Model - Trondheim
21.9.2017 Observasjon og tilknytning
21.9.2017 Hypnose/hypnoterapi
21.9.2017 Sped- og småbarns psykiske helse Kristiansand
25.9.2017 Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning
25.9.2017 Hva trenger de yngste barna i barnehagen?
25.9.2017 Crowell-prosedyren
26.9.2017 Working Model of the Child Interview
Oktober
17.10.2017 Oppmerksomt nærvær i samvær med barn og unge
November
22.11.2017 Krisepedagogikk - Larvik
September
19.9.2018 Barn og unges psykiske helse 4. og 5. semester, 2018-2019
19.9.2018 Tverrfaglighet, brukermedvirkning og samhandling, 4. og 5. semester 2018-2019

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook