Linda Vaskinn

Linda Vaskinn

Doktorgradsstipendiat
48400259

 

Implementering, organisasjonsendring, arbeidsmiljøforskning, statlig barnevern

 

 

 

 

Erfaring:
Jeg har bachelor i psykologi fra UiO og fullførte mastergraden min i organisasjonspsykologi i 2015. Jeg begynte på RBUP høsten 2015 som stipendiat på et prosjekt som jobber med implementering av kunnskapsstøttet praksis i barnevernsinstitusjoner. I dette prosjektet skal vi se nærmere på hva som medvirker til høy grad av etterlevelse og vedlikehold av ny praksis i statlige barnevernsinstitusjoner. 

Hva er jeg særlig opptatt av:
Jeg er opptatt av kompetanseheving blant de som jobber med barn og unge ved å overføre kunnskap fra forskning, til praksisfeltet. 

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 11/30/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook