Nurse Family Partnership

Det veldokumenterte Nurse Family Partnership-programmet skal prøves ut i Norge. Nasjonal fagsjef er nå ansatt, og i løpet av den nærmeste tiden vil det avgjøres hvilke kommuner som skal delta i den statlig finansierte pilotutprøvingen.

Nurse Family Partnership-programmet ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land. Programmet bygger på styrkefokusert oppfølging av førstegangsforeldre i risiko gjennom ukentlige hjemmebesøk fra tidlig i graviditeten og til barnet har fylt 2 år. Sykepleiefaglig teori og praksis er sentralt i programmet og de overordnede målområder innbefatter sunne svangerskap, barnets helse og utvikling, og foreldrenes økonomiske selvstendighet.

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør kommer til å lyse ut til sammen 10 sykepleierfaglige stillinger i 3-årige engasjementstillinger.

2 veilederstillinger utlyses i august, mens 8 sykepleierstillinger lyses ut i september/ oktober. Stillingsannonsene blir tilgjengelige på vår hjemmeside www.r-bup.no og også på www.sykepleien.no og www.jordmorforeningen.no

Ved spørsmål knyttet til satsingen eller selve stillingene, ta kontakt med Hanne Holme på hho@r-bup.no

 

 

Denne siden ble sist oppdatert: 6.7.2015
Hanna Friis Steen

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook