Nurse-Family Partnership - Familie for første gang

Familie for første gang, prøves ut i to områder; på tvers av kommunegrensene i Sandnes, Stavanger og Time, og i bydelene Søndre Nordstrand og Gamle Oslo.

 

Hva er NFP?

Nurse-Family Partnership ble utviklet av professor i pediatri, psykiatri, forebyggende medisin og sykepleie, David Olds, ved University of Colorado, og ble første gang prøvd ut i 1977. Programmet er i omfattende bruk i USA (44 stater), Nederland, Canada, England, Skottland, Nord Irland og Australia., og nå står Norge for døren med sin pilotutprøving.  I tillegg er Bulgaria i startfasen med å prøve ut programmet med en gruppe rumenere.

NFP består av et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som av ulike årsaker har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. Intervensjonen er basert på hjemmebesøk, med inntil 64 i disse 2 ½ årene. De tre målområdene for programmet er å forbedre mor og barns helse under svangerskap, fremme barns helse og utvikling, og sist men ikke minst, å støtte foreldrene i forhold til helse og fremtidig livssituasjon.

Metoden er styrkebasert og ressursorientert. Den er utviklet med bakgrunn i Bronfenbrenners økologiske teori, Bowlby’s tilknytningsteori og Self-efficacy som Bandura beskriver.

Systematisk og manualbasert

Programmet er manualbasert, noe som innebærer at det ligger enkelte føringer for hva som skal gjennomgås og berøres under hjemmebesøkene. Ulike kartleggingsskjema og samspillsverktøy blir benyttet til angitte tidspunkt, noe som bidrar til kvalitetssikring av intervensjonen. Dette vil også fungere som retningsgivende for videre fremdrift. 

 

Norsk navn

Nurse-Family Partnership i Norge har fått navnet «Familie for første gang», og vi er stolte av å kunne vise frem den norske logoen:

 

 

Følgeevalueringen

Utprøvingen av «Familie for første gang» følges av et forskerteam fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for å få mest mulig kunnskap ut av utprøvingen og dermed også vurderingsgrunnlag for å se hva som eventuelt bør endres og tilpasses ytterligere før programmet eventuelt kan tilbys i flere regioner eller områder. De er i gang med å lage en studieprotokoll, og i tiden som kommer vil de samarbeide med helsesøstrene og jordmødrene som er ansatt i programmet, og lytte til deltakernes erfaringer med denne type oppfølging.  Bufdir og RBUP blir også viktige støttespillere for følgeforskerne i deres arbeid. AFI har ansvaret for å utarbeide en prosessevaluering, midtveisevaluering og en sluttrapport når programutprøvingen er avsluttet i 2019.

Kontaktpersoner

Tine Gammelgaard Aaserud: tine.aaserud@r-bup.no og Kristin Lund: kristin.lund@r-bup.no

 

Denne siden ble sist oppdatert: 16.12.2016
Norsk NFP LOGO 2016 nettet

Relaterte lenker:

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook