Oda Skagseth

Oda Skagseth

Implementerings og forskningskoordinator
90048983

 

Sosial psykologi, deltagelse og brukermedvirkning, kvalitetsforbedrende arbeid innen psykiatri, kliniske audit, statistikk, SPPS, Photovoice. Språk (engelsk, spansk, fransk). Mestring og resiliens. Menneskerettigheter og internasjonal utvikling.

 

Erfaring:

Min bakgrunn er fra psykologi og samfunnsfag fra UiB og Pontificia Universidad Catolica de Chile (2006-09), samt master i internasjonal helse og utvikling fra London School of Economics (2010-11). Tidligere har jeg arbeidet for varierte organisasjoner som Amnesty International (2009), den norske ambassaden i Colombia (2010), ARCHIVE UK (utviklings NGO, 2012-13) samt som miljøterapeut ved avlastningshjem (2009). I min siste rolle ved The Royal College of Psychiatrists i London (2013-2015), arbeidet jeg med landsdekkende nasjonale målinger for å forbedre tjeneste kvalitet innen pasientsikkerhet og medisinering. Ved R-BUP er jeg koordinator for et prosjekt for økt kompetanse og forbedring av barnevernstjenester i Region Nord (HSS/ITM/FIT).  

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg er opptatt av brukermedvirkning, barnerettigheter og forbedring av tjenester for å sikre et rettferdig og inkluderende samfunn som tar vare på dem som trenger det mest.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 09/21/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook