Oppstart for Nurse-Family Partnership i Norge

Nurse-Family Partnership-programmet er et av verdens absolutt best dokumenterte forebyggende programmer hva angår å hjelpe sårbare, kommende mødre.12. juni kommer blant annet programmets opphavsmann, professor David Olds for å delta på en fagdag som du også kan melde deg på.

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør har fått oppdraget om å prøve ut programmet i Norge, og den 12. juni arrangeres det et fagseminar som gir en unik anledning til å lære mer om og reflektere omkring hvordan programmet kan tilpasses og anvendes her.

Sunne svangerskap
Programmet bygger på intensiv oppfølging av førstegangsforeldre i risiko gjennom hjemmebesøk fra tidlig i graviditeten og til barnet har fylt 2 år. Programmets sykepleiere følger de samme familiene gjennom hele løpet, og bygger på deres styrker og motivasjon for å skape et bedre livsgrunnlag for barnet og dem selv i endringsarbeidet. Modellens overordnede målområder innbefatter sunne svangerskap, barnets helse og utvikling, og foreldrenes økonomiske selvstendighet.

Programmets opphavsmann
Utprøving av NFP i Norge ble politisk vedtatt i 2014, og et samarbeid er inngått mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør, om utprøving av programmet i Norge.

I juni vil programmets opphavsmann, professor David Olds, og hans seniorrådgiver Kate Billingham fra NFPs internasjonale team besøke Norge for faglige diskusjoner og støtte i forberedelsesarbeidet fram mot norsk utprøving av NFP. På programmet står også RBUPs egen direktør, Arild Bjørndal, som vil snakke om "Recommendations for a national strategy for improving child mental health in Norway"

Alle er velkomne, men spesielt enhetsledere, ledende helsesøstre og fagansvarlige i helsestasjonstjenesten vil være midt i målgruppen.

Påmeldingsfristen er 10. juni, og du kan se hele programmet og melde deg på her.

 

Denne siden ble sist oppdatert: 29.5.2015
Hanna Friis Steen

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook