Styret


Styreleder
Kjell Ivar Iversen
Høgskolen i Lillehammer
Foreslått av: Universitets og Høgskolerådet

Nestleder
Randi Talseth
Voksne for Barn 
Oppnevnt av: HOD ved Sosial- og Helsedirektoratet
 

Styremedlemmer

Evalill Bølstad Karevold
Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt    

Frode Bie
Helse Sør-Øst RHF
Foreslått av: Helse Sør-Øst RHF

Arne Rønning
Foreslått av: Brukerorganisasjonene, medlem landsstyret ADHD Norge og leder fylkeslaget Akershus ADHD Norge.

Vigdis Pedersen
Pensjonist
Foreslått av: Kommunenes Sentralforbund


Marit Steigre
Kongsberg BUP Vestre Viken HF 
Foreslått av: Helse Sør-Øst RHF
 

Inger Line Wahl 
RBUP Øst og Sør
Valgt av: Ansatte ved RBUP Øst og Sør
 

Kristin Martinsen
RBUP Øst og Sør      
Valgt av: Ansatte ved RBUP Øst og Sør
 

1. varamedlem
Inger Kristin Skarpholt Fjeld
Kommunalsjef 
Frogn kommune
Oppnevnt av: Helse- og Omsorgsdepartementet.
 

2. varamedlem
Kristin Margrete Heggen
Universitetet i Oslo,  Det medisinske fakultet, seksjon for ledelse   
Oppnevnt av: Universitetet i Oslo

3. varamedlem
Kirsten Djupesland
Sørlandet sykehus HF
Foreslått av: Helse Sør-Øst RHF

Personlig varamedlem for styremedlemmer valgt av og blant de ansatte
Hege Kornør
RBUP Øst og Sør
Valgt av: Ansatte ved RBUP Øst og Sør

 

 Relaterte filer:
Denne siden ble sist oppdatert: 7.2.2017

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook