Regionalt råd 

Organisasjon

Medlem

Varamedlem

1. Helseforetak

 

 

Sørlandet sykehus HF

Roy Madsen, 
Sørlandet Sykehus HF

Kirsten Djupesland, overlege, Sørlandet sykehus

Sykehuset Telemark HF

Anlaug Johre Kaasin, seksjonsleder,
Sykehuset Telemark HF

Tove Lisbet Bråthen, seksjonsleder Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Vestfold HF

Solfrid Espegren, enhetsleder, Arenafleksibel enhet, BUPA Tønsberg

 

Henny Brenna, enhetsleder, 
BUPA Tønsberg

 

Vestre Viken HF

Kristin Sørbrøden Breda, seksjonsleder,
Bærum BUP

Jørgen Blom, seksjonsleder, Asker BUP, Vestre Viken

Sykehuset Innlandet HF

Hanne Øverås, avdelingssjef
BUP Hedmark

 

Bjørg Antonsen, avdelingssjef BUP Gjøvik

 

Akershus universitetssykehus HF

Børge Marschhäuser, seksjonssjef
AHUS, Bråten behandlingssenter

Mangler

Oslo universitetssykehus HF

Trude Fixdal, leder,
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Atle Moe, psykologspesialist/ avd.leder, BUP Oslo Nord

Sykehuset Østfold HF

Bjørn Dønheim, avdelingssjef
Sykehuset Østfold HF

 

Arne Kristian Henriksen, forsker/FOU-leder
BUP Fredrikstad, Sykehuset Østfold

2. Private barne- og ungdomspsykiatriske enheter

 

Anne Stine Meltzer, klinikksjef
Lovisenberg diakonale sykehus, Nic Waals Institutt

Mangler

3. Brukerorganisasjonene

 

Nina Grindheim,  Organisasjonen Voksne for Barn

 

 

Gro Kristiansen, fagkoordinator,
Organisasjonen Voksne for Barn

 

Ingrid Bruun, Mental Helse Ungdom,
Styreleder Nedre Buskerud

Heidi Celine Karlsen, Mental Helse Ungdom, Styremedlem Oslo.

4. Barnevernet

Christian Duelund Græm
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

 

Mangler

 

5. Fylkesmannen

Gaute Skirbekk, seksjonssjef
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Ingvild Engerdahl, seniorrådgiver
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

6. Kommunenes interesseorganisasjon (KS) 

Gerd Andreassen, seniorrådgiver KS

Hanne Ingerslev, seniorrådgiver KS

7. Kommuner

 

 

Øvre Eiker kommune

Lene T. Hansen, leder Familiesenteret

Wenche Thunes, leder Barnevernet,

Kristiansand kommune

Kirsti Nilsen, Familiesenteret

 Jan Trygve Wergeland, rådgiver
Barn, unge og familier

Bamble kommune

Gina Thorbjørnsen, enhetsleder, Familietjenesten, Hjelpetjenester for barn og Unge

Bjørg Rein, Virksomhetsleder Barne- og familievernet

Mandal kommune

Agnethe Hinna Hovdenak, enhetsleder Familiens Hus

Heidi Henanger Haven, Kommunalsjef helse og omsorg

Oslo Kommune Henning Tønnesson, Barne- og familietaten Iben Schier van den Berg, Barne- og familietaten

 

Denne siden ble sist oppdatert: 14.2.2017

Relaterte filer:

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook