Rundskriv: Samarbeid mellom Barnevern, BUP og PHBU i kommunene

Barn og ungdom som har behov for hjelp fra både barnevern og psykiske helsetjenester trenger helhetlige og koordinerte tjenester. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeidet et felles rundskriv om regelverket som regulerer begge tjenester.

Målet med rundskrivet er å styrke samarbeidet, ved å avklare tjenestenes ansvar, oppgaver og plikt til samarbeid både generelt og i enkeltsaker innenfor rammen av regler om taushetsplikt mv.

Til hjelp i implementeringsarbeidet har direktoratene laget en lysbildepresentasjon av rundskrivet, og RBUP har i tillegg utarbeidet materiell med forslag til kurs og oppgaver som kan brukes.

Du finner dokumentene ved å klikke på lenken til høyre. Dette er lysbilder som du kan gjøre til dine egne ved å redigere dem. Du kan bytte om på rekkefølger og legge til relevante opplysninger eller oppgaver som passer bedre lokalt.

 

Denne siden ble sist oppdatert: 5.9.2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook