Tjenesteutvikling for kommunehelsetjenesten

Baby med ball
Spedbarnsnettverket driver tjenesteutvikling i form av kunnskapsformidling, undervisning og opplæring som forankres hos tjenesteledere og som er tilpasset arbeidsstedets rutiner og rammer.

Ved å gi veiledning og tett oppfølging over tid ønsker vi å sikre kvaliteten på arbeidet når nye metoder og verktøy tas i bruk. Nettverket driver i dag flere prosjekter hvor forskning, kunnskapsformidling, opplæring og veiledning er organisert med tanke på å heve kvaliteten i tjenestene rettet mot sped- og småbarn i kommunene.

Hva er Newborn Behavioral Observations (NBO) system?

NBO er en fleksibel metode for å observere spedbarn mellom 0-3 mnd. I tett samarbeid med foreldrene løftes spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur frem. Hensikten er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets mange signaler og reformulere disse til et kommunikasjonsspråk; "Se barnet snakker til deg". Vi ønsker å gi foreldre økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke sitt spedbarns signaler.

Les mer

Kartleggingsverktøy i kommunene

Forskningsprosjektet Kartleggingsverktøy i kommunen (KVIK) vil bidra med ny kunnskap om de yngste barnas utvikling og faktorene som påvirker utviklingen hos barn i alderen 0-2 år. Prosjektet vil kunne bidra til at tjenestene i kommunene kan bli bedre til å identifisere barn med behov for videre tiltak eller oppfølging, og å sette inn tidlige tiltak for de barna som har behov. Ved å bruke ulike kartleggingsverktøy vil foreldre trekkes mer aktivt med i konsultasjonene på helsestasjonen. KVIK vil også gi viktige erfaringer med nye metoders anvendbarhet i helsestasjonstjenesten.

Les mer
Kartleggingsverktøy i kommunene

Depresjonsymptomer ved svangerskap og fødsel

116 norske kommuner har fått opplæring i Edinburghmetoden, en enkel metode for å måle depresjonssymptomer i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Les mer

Mamma Mia

«Kan programmet «Mamma Mia» fremme trygghet, støtte og trivsel under graviditet og etter fødsel?»

Les mer
Mamma Mia

Helsestasjon0-5.no

RBUP ønsker å støtte helsestasjonene i den viktige jobben de gjør med å støtte foreldre i å mestre foreldrerollen, og i arbeidet med å tidlig avdekke barn og familier som har behov for ekstra støtte og hjelp. RBUP har derfor utviklet nettstedet helsestasjon0-5.no som skal gjøre det enkelt å holde seg oppdatert på kunnskap og forskning om sped- og småbarns utvikling og helse.

Les mer

Oppfølging av premature småbarn

Temanettverket "Oppfølging av premature småbarn" fokuserer på for tidlig fødte barns psykososiale utvikling og tilpasning. En målsetting er å fremme samarbeid om forsknings- og utviklingsarbeid innen det medisinske og psykososiale fagområdet.

Les mer
Oppfølging av premature småbarn

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook