Kurs og konferanser om sped- og småbarns psykiske helse

Vi tilbyr både 1- 3 dagers kurs, seminarer og konferanser i tillegg til videreutdanninger som går over flere semestre.

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding om hvordan det var for deg å finne frem til ønsket kurs. Det vil hjelpe oss å utvikle kursoversikter til å bli best mulig for deg. Her finner du tilbakemedingskjema.


Opplæringstype

Kurs
Videreutdanning

Aldersgruppe

Spedbarn
Småbarn
Førskolealder

Yrkesgrupper

Barnehage
Barnevern
Spesialustehelsetjeneste
Familievern
Helsesøster
Jordmor
Lege
Psykolog
 
Når? Hva? Påmeldingsfrist

Pågående
Tilknytningsteori belyst gjennom Trygghetssirkelen - Nesset kommune (K
Tilknytningsteori belyst gjennom Trygghetssirkelen - Nesset kommune (K
"Ikke slå mamma!" Child Parent Psychotherapy
Tuning in to Kids og Tuning in to Teens - Booster session/erfaringsdag
Crowell-prosedyren
Working Model of the Child Interview
Mars
3.3.2017 Foreldre-barn samspill i kulturell kontekst 16.2.2017
6.3.2017 Hva trenger de yngste barna i barnehagen? 20.2.2017
13.3.2017 Edinburgh-metoden (EPDS) og støttesamtaler 13.2.2017
14.3.2017 NBO opplæring AHUS 2017 28.2.2017
15.3.2017 Småbarnsdagene i Østfold 2017 17.2.2017
23.3.2017 Observasjon og tilknytning 13.3.2017
27.3.2017 Tilknytningsteori i arbeid med små barn 13.3.2017
30.3.2017 Tuning in to Teens mars 2017 3.3.2017
April
3.4.2017 Tuning in to Kids - April 2017 31.1.2017
7.4.2017 Nevropsykologisk perspektiv 27.3.2017
Mai
2.5.2017 Hjemmebesøk som arbeidsform 18.4.2017
8.5.2017 MIM-metodekurs 17.4.2017
15.5.2017 Hjelp til engstelige barn - Mai 2017 12.4.2017
29.5.2017 COS Familiemodell - Oslo 2017-2019 27.3.2017
29.5.2017 COS Gruppemodell - Oslo 2017-2019 27.3.2017
30.5.2017 NBO erfaringssamling - Lillehammer 2017 1.5.2017
September
4.9.2017 Psykoterapi med gravide - videreutdanning for leger, psykologer, helse 20.6.2017
7.9.2017 Sped- og småbarns psykiske helse 2017 - 2019 14.10.2016
15.9.2017 Marte Meo opplæring for ansatte i kommunene - 2017-2019 2.6.2017
18.9.2017 Working Model - Trondheim 28.8.2017
21.9.2017 Observasjon og tilknytning 7.9.2017
25.9.2017 Crowell-prosedyren 4.9.2017
25.9.2017 Hva trenger de yngste barna i barnehagen? Høst 2017 11.9.2017
26.9.2017 Working Model of the Child Interview 5.9.2017

Pågående
COS (Circle of Security) Familiemodell i Trondheim 2012-2014
COS (Circle of Security) Gruppemodell i Trondheim 2012-2014
COS (Circle of Security) Familiemodell - Bergen 2013-2015
COS (Circle of Security) Gruppemodell - Bergen 2013-2015
Marte meo opplæring 2014-2016 Veileder: Ikke avklart
COS Familiemodell - Oslo 2015-2017
COS Gruppemodell - Oslo 2015 - 2017
Marte Meo veiledning vår 2016 for ansatte i kommune- og spesialisthels
Sped- og små Sørlandet 2015-17
Sped- og småbarns psykiske helse 2015 - 2017
Marte Meo veiledning 2. semester - supervisoropplæring (manualisert) i
Marte Meo opplæring (manualisert/VIPI) i Tromsø 2016-2018
Marte Meo teoridager i Tromsø - Manualisert marte meo/VIPI
Opplæring i Emotional Avaliability Scale (EAS)
Newborn Behavioral Observation (NBO) training - Oslo (August 2016)
Marte Meo opplæring for ansatte i kommunene - 2016-2018
Marte Meo opplæring for ansatte i kommunene - 2016-2018 - Askim
Sped- og småbarns psykiske helse 2016 - 2018
Alarm Distress Baby Scale (ADBB) opplæring - Sunnhordaland (BUP Stord)
Newborn Behavioral Observation (NBO) training - Møre og Romsdal
Bayley III - Innføringskurs 2016
Mindfulness - introduksjonskurs i "oppmerksomt nærvær".
NBO) trening - Bydel Grünerløkka 2017

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook