Tjenesteutvikling for spesialisthelsetjenesten

Newborn Behavioral Observation (NBO)

NBO er en fleksibel metode for å observere spedbarn mellom 0-3 mnd. I tett samarbeid med foreldrene løftes spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur frem. Hensikten er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets mange signaler og reformulere disse til et kommunikasjonsspråk; "Se barnet snakker til deg". Vi ønsker å gi foreldre økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke sitt barns signaler.

Les mer

DC 0-3 R: Kartlegging og diagnostisering av vansker hos sped- og småbarn

DC 0-3 R er et diagnose- og klassifiserings system utviklet spesielt for å forstå vansker vi kan møte hos barn fra 0-3 år. Systemet som har fem akser er relasjonelt og utviklingsmessig basert.

Les mer

Trygghetssirkelen – Circle of Security (COS) Virginia: Familiemodell og Gruppemodell

Circle of Security (COS), eller trygghetssirkelen på norsk, er en brukervennlig modell for analysere og tolke barns atferd, følelser og behov for å kunne veilede foreldre i utviklingsstøttende omsorg. Modellen har som mål at barnet utvikler en trygg tilknytning til sine foreldre. Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning innen tilknytning og ble utviklet av bl.a Robert S. Marvin ved The Ainsworth Attachment Clinic, University of Virginia.

Les mer
Trygghetssirkelen – Circle of Security (COS) Virginia: Familiemodell og Gruppemodell

Oppfølging av premature småbarn

Temanettverket "Oppfølging av premature småbarn" fokuserer på for tidlig fødte barns psykososiale utvikling og tilpasning. En målsetting er å fremme samarbeid om forsknings- og utviklingsarbeid innen det medisinske og psykososiale fagområdet.

Les mer
Oppfølging av premature småbarn

Urolige sped- og småbarn

I nettverket ”Urolige sped- og småbarn” er temaet psykisk helse hos sped- og småbarn som i sin utvikling er preget av vedvarende uro.

Les mer
Urolige sped- og småbarn

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook