Tørstad, Marit

Marit Tørstad

Studieleder
92826511

 

Spesialistutdanning innen psykisk helsevern for barn og unge, pedagogprofesjonens kompetanse i tverrfaglig arbeid. Spesialisthelsetjenestens rolle. Læring og psykisk helse i skole og barnehage. Skolevegring/drop-out. Formidling og veiledning.

 

Erfaring:
Jeg er cand.ed. med embedsstudiet i spesialpedagogikk, samt spesialist i klinisk pedagogikk med fordypning i familieterapi og veiledning. Variert erfaring fra skole, PPT, BUP, helsemyndigheter og undervisning/veiledning/foredragsvirksomhet. For tiden jobber jeg 60 prosent stilling ved RBUP med spesialistutdanning. I tillegg har jeg en halv stilling ved Folkehelseinstituttet i MoBa, ADHD-studien.
 

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 12/15/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook