Vannebo, Unni Tranaas

Unni Tranaas Vannebo

Studieleder
46 84 51 48

 

ADBB, ADHD, Forebygging, Førskolebarn, Helsefremmende arbeid, Lærevansker, Marte Meo, Mestring, Nettverksbygging, SDQ, Skolebarn, Sosial kompetanse, Sped- og småbarn, Spedbarnsobservasjon, Språkutvikling, Tidlig intervensjon, Veiledning

 

Erfaring:

Jeg er helsesøster i 100% stilling ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Mitt hovedarbeidsområde i nettverket er for tiden som koordinator for gjennomføringen av ADBB-studien i Trondheim kommune. Jeg har arbeidet som helsesøster i Fosnes kommune i mange år og arbeidet i mange år med Tidlig Intervensjon i Nord-Trøndelag. Jeg er sertifisert Marte meo-veileder og har også 2. avdeling spes.ped med fordypning i tidlig intervensjon.

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg er opptatt av tidlig innsats i forhold til de minste barna og deres familier, oppfølging premature barn, urolige sped- og småbarn og generelt forebyggende helsearbeid

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 11/30/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook