Valla, Lisbeth

Lisbeth Valla

Studieleder
96 23 68 70

 

Forebyggende og helsefremmende arbeid, folkehelsearbeid, kunnskapsbasert praksis, tidlig intervensjon.

 

Erfaring:

Jeg er i dag ansatt som studieleder, og jeg er utdannet sykepleier med videreutdanning i forebyggende helsearbeid (helsesøster) og master i sykepleiervitenskap fra Universitetet i Oslo.

Jeg har tidligere arbeidet som sykepleier på nyfødt intensiv avdeling på Aker Sykehus, medisinsk hjerte og karavdeling avdeling, Lovisenberg sykehus og hodeskadeavdeling Sunnaas sykehus. Etter fullført helsesøsterutdanning har jeg jobbet som helsesøster og fagansvarlig på helsestasjon for sped- og småbarn i Ski kommune, der jeg også drev depresjonsmestringskurs (KID) for småbarnsforeldre.

Startet i Nasjonalt Kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse i 2010 som koordinator for KVIK (Kartleggingsverktøy i kommunehelsetjenesten) prosjektet. Underviser i opplæringsprogrammet Tidlig Inn i regi av BUFdir og Hdir, med tema psykisk helse i svangerskap og barselstid.

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg er opptatt av tidlig innsats i forhold til de minste barna og deres familier.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 03/15/2017

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook